Jeg gjentok i DN 29. august at elektrifisering er klimavennlig, og Dag Flølo tok nok en gang til motmæle i DN 5. september.

Flølo har konstruert et teoretisk eksempel der en elbil lades med kullkraft, og bruker dette til å hevde av elbiler ikke er bra for klimaet. Med et slikt utgangspunkt er det ikke mulig å nå frem med det som har vært mine poeng. La meg likevel gjenta noen hovedpoenger.

Det finnes ingen elbiler i Europa som lades av kullkraft alene. Selv i landene med mest kullkraft, er elbiler mer klimavennlige enn dieselbiler.

Kullkraftverkene i Europa legges ned i raskt tempo, og de gjenværende brukes stadig mindre.

Kraftprisen varierer mye over døgnet de fleste steder i Europa. Deler av tiden er kraften gratis, fordi man ikke klarer å utnytte den; vinden blåser forbi vindmøllene. Prognosene viser at dette vil skje stadig større andel av tiden. Lades elbilen i slike perioder, gir den ingen økte klimautslipp, men bidrar til økt lønnsomhet av fornybar kraftproduksjon. Økt forbruk bidrar derfor til økt tempo i fornybarutbyggingen, og dermed til reduserte utslipp.

Kraftsystemet er et komplisert teknisk system som dekker hele Europa, der alt henger sammen med alt. Da må man se ting både i helikopterperspektiv og over en viss tidshorisont. Det er ikke bare utslipp per sekund i øyeblikket som er interessant, det er viktigere å forstå hvordan dagens situasjon påvirker investeringsbeslutninger og bruksadferd over tid.

Det tar lang tid å erstatte bilparken i Europa, det tar lang tid å bygge ut fornybar kraft, og det tar lang tid å utvikle kraftnettet. Omstillingen må derfor skje i parallell, det er ikke mulig å vente til all kullkraft er borte, før man starter elektrifiseringen.

Fremtiden er elektrisk og det er ingen tvil om at den også er fornybar og klimavennlig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.