Hva er gårdeiers ansvar dersom noen snubler i en elsparkesykkel på eiendommen hennes?

Eieren av en eiendom har ansvar for å sørge for at forbipasserende trygt kan krysse eiendommen uten å få istapper i hodet eller skli på is på fortauet. Slikt ansvar gjelder også om sommeren, hvor risikoen for istapper og is på fortauet er minimalt. Men elsparkesyklene aktualiserer det.

Camilla Skjønberg
Camilla Skjønberg
Christine Downing
Christine Downing

Per dags dato er seks ulike elsparkesykkelaktører på markedet i Oslo, men det totale antallet sparkesykler plassert rundt omkring i byen ikke er kjent. 207 menn og 130 kvinner er blitt skadet på elsparkesykkel mellom 1. april og 31. juli, ifølge tall fra Skadelegevakten og akuttmottaket på Ullevål sykehus, ifølge Aftenposten 6. august.

Hvordan disse skadene oppsto, er ikke rapportert, men basert på nyhetsbildet denne sommeren funderer vi på om ikke noen av disse ulykkene har oppstått ved at parkerte elsparkesykler har kommet overraskende på forbipasserende.

Det finnes reguleringer for hensetting av elsparkesykler som ansvarliggjør den som setter fra seg en elsparkesykkel på et lite hensiktsmessig sted, for eksempel trafikkreglene: «Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe» (§ 18 nr. 4)

Elsparkesykkelaktørene har også lagt inn enkelte begrensninger i hvor elsparkesyklene kan parkeres.

Men trafikkreglene og aktørenes egne regler fratar ikke gårdeiers ansvar for skader dersom gårdeier selv burde ha sørget for at en elsparkesykkel ikke står ubeleilig til på eiendommen.

Etter straffeloven har gårdeier nemlig et selvstendig ansvar for at ingen påføres skade på gårdeiers eiendommer (§ 238).

Presiseringen av dette gårdeieransvaret er inntatt i de enkelte kommuners politivedtekter. Vedtektene kan variere noe, men innebærer i hovedsak plikt til å rydde tak, måke, strø og så videre. Det er ennå ingen konkrete presiseringer for elsparkesykler. Samtidig er det naturlig å tro at en gårdeier som stadig har elsparkesykler slengende på eiendommen sin, kan bli ansvarliggjort dersom noen skader seg på dem.

Det er viktig at gårdeier har kontroll både på sitt ansvar, og hvem som skal følge opp dette ansvaret. Er eiendommen leid ut, vil ansvaret ofte være avtalt å falle på leietageren.

Men avtale om hvem som har ansvaret må ikke bli en sovepute for gårdeier og utleier; her er det viktig å være klar over nettopp hvor langt det selvstendige gårdeieransvaret strekker seg.

I vurderingen av om gårdeiers plikter er blitt overholdt, fremstår det som det avgjørende er hvilke rutiner som ligger til grunn. Dersom gårdeier har avtalt med leietager eller eiendomsforvalter at de skal være ansvarlig for de nevnte pliktene, kan gårdeier slippe unna både straff og erstatningskrav. Det følger av rettspraksis knyttet til ansvaret for å rydde snø og is av hustak. Etter vår oppfatning bør det også gjelde for opprydding av sparkesykler og andre gjenstander på egen eiendom.

En forutsetning for at grunneier skal komme seg unna ansvar, er at den gårdeier har gitt ansvaret, har forutsetninger for å kunne gjennomføre pliktene på en forsvarlig måte – at den ansvarlige har erfaring, kompetanse og klare rutiner. Dagens gårdeiere burde derfor sørge for at foreliggende rutiner omfatter mulige nye forhold og ikke minst utfordringen som allerede eksisterer: elsparkesykler. Myndighetene bør også komme på banen og sørge for regulering av dette.

Da elsparkesykler ble innført i Los Angeles, gjaldt regler for dem kun for ett år da de ble innført. En slik metode gjør at transportmyndighetene har mulighet til å lære fra den første prøveperioden og justere reguleringer før mer permanente regler blir innført.

Det er også andre måter å tenke utenfor boksen på. En passiv tilnærming hvor det kun hevdes at det ikke er rom for regulering, synes vi er en dårlig idé.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.