Emballasjeutvikler Bjørn Heggdal blir deprimert av emballasjeberget som følger av julegavene vi gir hverandre. Arbeidet som gjøres for å bruke mindre emballasje og gjenvinne mer av den, bør gjøre han mer oppstemt.

Heggdal påpeker i sitt innlegg «Julaftens glade vanvidd» i DN på julaften mange av utfordringene næringslivet står overfor når det gjelder bruk av unødvendig og underforstått miljøskadelig emballasje. Han minner om at myndighetene kan komme til å innføre et strengere regelverk og oppfølging dersom «bransjen» ikke tar mer ansvar.

Vi antar at bransjen i denne sammenheng betyr alle som på en eller annen måte har påvirkning på emballasjebruk og utformingen av den.

Men Heggdal, som jobber i et selskap som selger konsulenttjenester innen design og emballasje, glemmer å fortelle at bransjen i mange år har tatt ansvar for både å begrense bruken av emballasje og tatt hånd om avfallet den skaper, samtidig som vi er en pådriver for at både myndigheter og bedrifter skal gjøre mer. For vi deler Heggdals oppfatning av at det er mye vi må forbedre.

I Emballasjeforeningen, som favner om mange av virksomhetene i bransjen Heggdal omtaler, jobber vi langs to hovedakser: Vi må bruke mindre emballasje, spesielt den som lages av plast som ikke lar seg materialgjenvunne, og vi må samtidig gjenvinne mer av den emballasjen vi faktisk anvender. For at vi skal få til dette, er det viktig at ansvaret er klart definert hos næringsliv, staten og i kommunene.

Kortversjonen av tiltak som allerede er i gang hos bedrifter og næringsliv er:

  • Design som minimerer bruk av emballasje og gjør den egnet til gjenvinning
  • Tydelig merking, slik at riktig avfallssortering blir enkelt
  • Øke bruken av resirkulert materiale i ny emballasje. På denne måten blir det satt en pris på gjenvunnet plast og denne blir en ressurs i stedet for et potensielt miljøproblem.
  • Etablere samarbeidsfora der bedrifter, verdikjedene og myndigheter samarbeider om tiltak.

For å gjøre mer av emballasjen om til en ressurs vi kan gjenbruke, er vi avhengige av at statlige og kommunale myndigheter gjennomfører forbedringer innenfor sine ansvarsområder. Om nødvendig må det gjennomføres regulatoriske tiltak som tvinger alle kommuner til å sortere avfall, og innsamlingssystemene må ligne hverandre. Det kan ikke være slik at forbrukerne opplever at innpakningen av julegaven skal håndteres vidt forskjellig om man feirer jul på hytta eller hjemme.

Hele bransjen står bak tiltak som bidrar til å minimere skadevirkninger av emballasjebruk. Vi har helhetlige planer som vi jobber etter. Dette burde være kjent for stoff for Heggdal.

I produksjonsland hvor vi ikke har noen påvirkning, vil vi oppfordre importørene, som Heggdal skriver, å følge Jernias eksempel med å bruke sin innkjøpsmakt for å redusere unødvendig emballasje.

Men hans hovedbudskap om at bransjen nærmest sitter med hendene i fanget og ser på at emballasjeberget kommer som julekvelden på kjerringa, det er både urimelig og feilaktig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.