I klimapolitikken må vi ha minst to tanker i hodet samtidig. Vi er nødt til å kutte utslipp og samtidig skape jobber. For en eksportorientert økonomi som Norges handler det også om å realisere industrielle muligheter i vårt viktigste marked – Europa.

DN mener på lederplass 5. oktober at ansvarlig klimapolitikk ikke bør måles i antall milliarder til næringslivet. DNs kritikk baserer seg på et utspill fra NHO om Norges muligheter i energiomstillingen.

Selvsagt er det ikke antall milliarder i offentlig støtte som er suksesskriteriet for en god klimapolitikk. En ansvarlig klimapolitikk handler om å kutte utslipp og skape jobber. Det vil være avgjørende for NHO, uavhengig av hvem som går og hvem som blir i regjeringsforhandlingene. Jeg vil tro de aller fleste politikere deler denne holdningen.

DNs leder gir også uttrykk for at vi bør lene oss tilbake og la andre land gjøre arbeidet med å utvikle teknologiske nyvinninger for fremtidige klimakutt. Her er jeg grunnleggende uenig.

De siste årene har NHO jobbet grundig og systematisk med å analysere og identifisere områder hvor Norge har store muligheter i den grønne omstillingen. Noen av disse kan kategoriseres som grønne elektriske verdikjeder som blant annet havvind, batterier og hydrogen. Analysene viser at vi innenfor seks slike utvalgte verdikjeder kan realisere et samlet omsetningspotensial på anslagsvis 32 milliarder EUR (320 milliarder kroner) per år i 2030 og anslagsvis 76 milliarder EUR (760 milliarder kroner) i 2050. Med de rette grepene kan potensialet på sikt bli på samme størrelse som dagens omsetning fra olje- og gassindustrien.

Dersom vi lykkes, vil det også innebære store muligheter for jobbskaping. For eksempel vil en vellykket satsing på batterier kunne skape 30.000 arbeidsplasser i hele verdikjeden i 2030. Sintef har anslått 50.000 mulige arbeidsplasser innen havvind i 2050.

Flere andre europeiske land har satt næringsutvikling innenfor grønn energiomstilling høyt på den nasjonale dagsordenen, og bidratt med konkrete strategier og økt offentlig innsats for å nå nasjonale mål innen klima- og industriutvikling. Det er fare for at avstanden fra Norge til andre land blir større på flere områder hvis vi ikke gjør det samme.

NHO mener bestemt at vi ikke er tjent med å «ligge på været» og risikere at kompetanse forvitrer og arbeidsplasser går tapt i den grønne omstillingen. Det vil være direkte uansvarlig overfor norske arbeidstagere, skatteinntekter – og kloden. Det mest ansvarlige vil være et tettere offentlig-privat samarbeid for å utvikle norske konkurransefortrinn. Vi har derfor bedt norske politikere ta aktive grep blant annet for å utvikle nye grønne verdikjeder: føre en aktiv europapolitikk, legge til rette for å utvikle nødvendig kompetanse for det grønne skiftet, sikre raskere konsesjonsprosesser – og ordninger som gir god risikoavlastning på områder som vi ønsker å utvikle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.