På DN.no ligger det en videoreportasje om hvorvidt Bygdøy med nye bomringer vil bli et såkalt gated community. Her blir hunden Rikki-Tikki-Tavi fremstilt som det største offeret for den aktuelle bomringen. I reportasjen får imidlertid ikke hunden uttalt seg, kun dens eier. Om vi nå kunne latt Rikki-Tikki-Tavi selv komme til orde, er jeg overbevist om at den ville uttrykt følgende:

«Det var med stor forskrekkelse jeg så meg selv bli fremstilt som et offer i det aktuelle klippet. Jeg føler at jeg ble brukt som et middel for å fremme en politisk sak jeg ikke vil vedkjenne meg.

I reportasjen blir jeg omtalt som intet mindre enn «det største offeret» for den nye bomringen, ettersom det ville kostet mine eiere 816 kroner om de skulle kjøre meg (i fossilbilen sin) til Bygdøy for lufting hver dag i hele juni. Men stopp en hal!

For det første, jeg har aldri bedt om at luftingen absolutt skal foregå på Bygdøy. Vi har fine parker i Oslo hvor vi bor, og jeg foretrekker å kunne løpe direkte ut i en av disse fremfor å måtte stues i bagasjerommet på en bil og fraktes til en destinasjon mine eiere liker før jeg får nyte turen min. Vi hunder foretrekker umiddelbar tilfredsstillelse!

Og om vi først skal snakke om penger, forstår jeg i motsetning til mange mennesker at veier ikke er gratis, uansett om de finansieres via bompenger eller skatt. Personlig klarer jeg meg uten store veiprosjekter, men om dere absolutt vil ha det, må dere dessverre også betale for det. Og for prisen på bilen vi kjører rundt i, kunne vi passert bomringen til Bygdøy hver eneste dag i omtrent ti ganger min levetid.

Bommene har i grunn ikke så mye med meg å gjøre.

Men ettersom jeg nå først er blitt dratt inn i det, la meg benytte anledningen til å si litt om hva jeg faktisk er opptatt av. Vi lever i en tid der menneskelig aktivitet utsletter mine kolleger i dyreriket i rekordtempo. Globalt varmer dere opp kloden, ødelegger økosystemer, driver rovdrift på ressurser, forsøpler havene og fordriver vilt dyreliv. Lokalt gir dere meg og mine venner astma og allergiplager som konsekvens av at dere absolutt skal drive med denne bilkjøringen deres, helt opp i våre snuter, og uten å ville betale for det. Fy skam!»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.