Iblant virker det som om offentlig sektor holder til på en øde øy, langt borte fra resten av oss. På DN kvinners Facebook-gruppe skriver et gruppemedlem at hun ble møtt med krav om å oppgi nærmeste leder som referanse til en jobb hun har søkt i offentlig sektor.

Det er nesten ikke til å tro.

Offentlig og kommunal sektor bør være ledestjerne i rekrutteringsprosessen, tillegg til å konkurrere om de beste hodene. Her skjer det stikk motsatte.

Ved å kreve referanse fra nåværende leder viser de som rekrutterer at:

  • De forstår ikke hvordan arbeidslivet fungerer. Det er ikke vanlig å flagge at du er på vei ut før du faktisk er det.
  • De respekterer ikke jobbsøkeres behov.

De skjønner ikke hvordan mennesker fungerer. Jobbsøkerens nåværende leder kan ønske å beholde jobbsøkeren eller å bli kvitt vedkommende. Begge deler kan være med på å gi uriktige skussmål.

Dersom det er vanlig praksis i kommunal og offentlig sektor å kreve referanse fra nåværende leder, håper vi at kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik gjennomfører en ny opplæring i rekruttering for sine ansatte snarest.

Dette er en ukultur som må bort. Det gir dårlige signaler, og det gjør det mindre attraktivt å søke stillinger i det offentlige.

Dessverre er det eneste formildende her at søkeren mest sannsynlig allerede står på en offentlig søkerliste, og det dermed allerede er kjent at vedkommende er ute og søker jobber. Vi i Econa er som kjent motstandere av offentlige søkerlister fordi det i praksis fører til mindre åpenhet, færre talenter til offentlig sektor og mindre mobilitet mellom offentlig og privat sektor.

Å kreve nåværende leder som referanse er en stygg forlengelse av en praksis som burde vært avskaffet.

Hvorfor er det offentliges forhold til offentlighet så annerledes enn det er for resten av oss?

Vår årlige lønnsundersøkelse viser at nyutdannede økonomer som går rett ut i jobb i offentlig sektor tjener nær 300.000 kroner mindre enn sine likesinnede etter ti år. Forsikringsordningene er også langt dårligere der.

Pensjonsbetingelsene er dessuten ikke lenger syvmilssteg foran hva private bedrifter kan tilby.

Da bør offentlig sektor som et minimum kunne vise seg frem som en profesjonell arbeidsgiver i rekrutteringsprosessen. Hvis ikke blir det vanskelig å tiltrekke seg og beholde talentene i offentlig sektor.

Kommunal og offentlig sektor kan ikke fortsette å leve i en boble langt unna resten av samfunnet.

Kommunal og offentlig sektor kan ikke fortsette å leve i en boble langt unna resten av samfunnet

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.