Lise Strandenæs, saksbehandler i Jussformidlingen, et gratis rettshjelpstiltak som bistår svaktstilte grupper

Forbrukerne må vernes

Markedsføringen av forbrukslån bør reguleres langt strengere enn hva tilfellet er i dag.

Publisert: Oppdatert:

En ekspertutredning regjeringen har hentet inn nylig, konkluderer med at direkte markedsføring av forbrukslån kan forbys. Forbrukerminister Solveig Horne vil imidlertid ikke love noen endringer på området.
En ekspertutredning regjeringen har hentet inn nylig, konkluderer med at direkte markedsføring av forbrukslån kan forbys. Forbrukerminister Solveig Horne vil imidlertid ikke love noen endringer på området. (Foto: Ida von Hanno Bast)