Tore Strandskog i Nelfo skriver i Dagens Næringsliv 12.7 at NVEs forslag til moderne nettleie ødelegger lønnsomheten for solenergi og energieffektivisering. Strandskog hevder at en ny nettleiemodell vil straffe de som bruker lite energi. Det er en feilaktig fremstilling av NVEs forslag til moderne nettleie.

Elbiler, solceller på tak og energieffektivisering er viktige ledd i det grønne skiftet, og vi trenger det i kraftsystemet vårt. Vi trenger også rammevilkår som legger til rette for at dette kan skje på en god måte, uten at vi bygger for dyr infrastruktur.

Derfor er det skuffende å se at Strandskog er negativ til prinsippet om at nettleien skal reflektere de kostnadene kunden påfører nettet. Nettleien baserer seg i dag i for stor grad på hvor mye energi folk bruker over tid, mens nettet er dimensjonert for samtidig bruk av energi. Formålet med moderne nettleie er å bidra til en rettferdig, grønn omstilling og å legge til rette for at vi kan kutte alle klimagassutslipp.

Omtrent halvparten av energien vi bruker i Norge i dag kommer fra fossile energibærere. Om 50 år eller tidligere vil dette være erstattet av fornybar energi, og mye av den energien vil fortsatt leveres gjennom strømnettet. Infrastrukturen må utvikle seg i takt med teknologiutviklingen og i samspill med kundene uten å koste for mye. Hvis strømnettet er for dyrt, får vi mindre grønn omstilling og mer klimagassutslipp.

Nettleien dekker kostnadene for utvikling, drift og vedlikehold av strømnettet. Kundens regning bør tilsvare kostnaden vedkommende påfører strømnettet. Noen må til syvende og sist betale for dette. Hvis de som påfører kostnader ikke betaler, må andre gjøre det. Dagens nettleie reflekterer ikke kostnaden riktig for kundene.

Hvis vi trekker for mye strøm gjennom strømnettet samtidig må vi bygge mer nett. Det er dyrt og konfliktfylt, og det er ofte best om vi unngår det. En bedre løsning er å bruke kundenes fleksibilitet; styre elbillading, batterier, varmtvannsbereder, solceller og så videre. Da må det lønne seg for kundene å styre sitt eget forbruk, slik at de også vil bidra til at vi når målene våre. Sånn finner vi balansen mellom å bygge nett når vi må og bruke andre tiltak når vi kan. Det er det som blir billigst for samfunnet og kundene på sikt, og det oppnår vi med moderne nettleie.

Moderne nettleie er ikke laget for å straffe de som vil ha solceller på taket sitt, ei heller å «fikse elbilproblemet». Moderne nettleie skal løse en mye større og mer kompleks utfordring enn som så. Moderne nettleie skal hjelpe oss å utvikle en samfunnskritisk infrastruktur over lang tid, slik at vi kan gjennomføre den grønne omstillingen og kutte klimagassutslipp.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.