Kommentator Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv har latt seg engasjere av vår kronikk «Norge blir frakjørt i det grønne industrikappløpet» i Energi og klima. Her satte vi søkelys på hvordan dagens rammevilkår gjør at vi stiller langt bak våre naboland for å legge til rette for utvikling og etablering av hydrogenproduksjon, havvind og batterifabrikker.

Steffen Syvertsen
Steffen Syvertsen (Foto: Gunnar Lier)

Uten statlige garantier, investeringer og støtteordninger i industrialiseringsfasen står vi i fare for at konkurrentene kaprer kapitalen, kompetansen, eksportinntektene og arbeidsplassene.

Hva så, spør Bård Bjerkholt i DN 7. april. Han mener det er best Norge taper dette kappløpet og konkurransen, og at Norge burde satse på noe annet enn å «hive enda mer penger på det alle andre også satser på». Og: Det «spiller jo sjelden noen rolle hvem som utvikler teknologien. Så fort den er utviklet og kommersialisert, vil som regel alle kunne ta den i bruk».

Høres fristende ut, å sitte tilbakelent i baksetet og leve godt av olje- og gassinntekter mens resten av verden jobber på spreng for å utvikle ny, kostnadskrevende fornybar-teknologi som vi kan ta i bruk når den er klar. DN hopper også elegant over at det er de som tar ledertrøyen som ofte også tar brorparten av kontraktene og eksportinntektene, og høster fordelene av innovasjon og kompetanse som utvikles. Så det å sitte stille og vente betyr i praksis å falle akterut. Det vil ikke vi.

Det ville etter min mening vært både uansvarlig og uaktuelt. Med vår velstandsutvikling og energi- og industrihistorie som bakteppe mener jeg vi har både forutsetning og forpliktelse til å bidra, og at investeringer i grønn industri er det som kan sikre den norske eksporten og velferden for fremtiden. Vi bør ta en lederrolle og posisjonere oss som en trygg leverandør av fornybar energi og grønn teknologi for fremtiden.

Krigen i Ukraina gjør at dette aldri har vært viktigere. Europa trenger norsk havvind. For å klare det må vi satse stort, handle raskt og sikre rammebetingelser der teknologien ennå ikke er lønnsom.

Vi er i gang med en ny industriell revolusjon som er nødvendig for å stanse klimautslippene og som må gjennomføres på mye kortere tid enn alle tidligere industrialiseringsepoker. Det krever en enorm kapitalinnsats som næringslivet ikke kan løfte alene. Over tid må det grønne skiftet stå på egne ben, men i denne fasen kreves også statlige bidrag.

Hvis vi gradvis skal erstatte arbeidsplassene og eksportinntektene knyttet til olje- og gassnæringen må vi bygge verdikjeder knyttet til grønn industri. Den offentlige støtten i tidlig fase skal sikre at vi bygger klynger av bedrifter rundt batterifabrikkene, hydrogenfabrikkene og havvindsatsingen.

Norge har allerede en prosessindustri med selskaper som Hydro og Elkem, som hevder seg godt i den internasjonale konkurransen. Årsaken er tilgangen på kraft, men ikke minst at vi i Norge har høy teknologikompetanse og en stat som stiler opp når det trengs ekstraordinære løft i tidlig fase teknologi- og markedsutvikling.

Heldigvis har vi både en næringsminister og regjering med høyere mål og ambisjoner enn DNs kommentator når det gjelder å legge til rette for etablering og utvikling av fremtidsrettet industri i Norge. «Staten skal i større grad bidra til at bedrifter kan utvikle og skalere industriell teknologi i Norge», skriver regjeringen i Hurdalsplattformen. Dette er viktig og riktig, og jeg er helt enig med regjeringen. Om støtten fra staten kommer gjennom langsiktige lån, statlig medeierskap eller FoU-støtte er ikke avgjørende.

Det vi har etterlyst er enda høyere tempo, fremdrift og forutsigbarhet. For det er viktig å være med fra starten for å tiltrekke oss nødvendig kapital og kompetanse, som igjen skal bidra til ny norsk eksport, arbeidsplasser og verdiskaping.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.