I regjeringens grønne industriløft som ble lansert i fjor, er utvikling av en verdikjede for produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen løftet frem som et av syv innsatsområder. Så langt sakker Norge bak når det gjelder konkurransedyktige rammevilkår for å etablere grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon i Norge, og regjeringens grønne industriløft lar vente på seg.

Hege Økland
Hege Økland (Foto: Marius Knutsen)

Ammoniakk har et høyt innhold av hydrogen og er derfor godt egnet som energibærer. Norge har mange naturgitte forutsetninger for å skape nye, grønne industriarbeidsplasser innen produksjon og distribusjon av grønn ammoniakk. Det pågår flere industrielle initiativ for å få i gang slik produksjon langs kysten.

Vårt prosjekt omhandler storskala produksjon av grønn ammoniakk i industribygden Sauda, og har der en unik beliggenhet med nærhet til kraftlinjer, vann til elektrolyseprosess og nærhet til markedet med skip som opererer i Nordsjøen like utenfor.

Fabrikken i Sauda skal i første fase produsere 200.000 tonn grønn ammoniakk per år.

Ammoniakk har mange egenskaper som gjør stoffet egnet som et nullutslipps drivstoff for skipsfarten. Ved å fremstille hydrogenet i ammoniakken med fornybar energi, blir ammoniakken regnet som grønn og dermed et utslippsfritt drivstoff.

De store skipsmotorprodusentene som Wärtsilä og Man er i full gang med å utvikle skipsmotorer som kan bruke ammoniakk som drivstoff, og det pågår samtidig utvikling av brenselceller til skip som kan konvertere grønn ammoniakk til elektrisk energi.

Når skipsteknologien nå er i ferd med å falle på plass, må tilgangen på karbonnøytral ammoniakk sikres, slik at skipsfarten kan bunkre ammoniakk på samme måte som den i dag bunkrer diesel.

Les også: Yara frykter kraftskvis: – Ser du på hvor vi ville gjort investeringer akkurat nå, så er jo det USA

Offshoreflåten er den delen av den norske innenriksflåte som står for de største klimautslippene. Regjeringen har vedtatt at disse offshoreskipene skal være utslippsfrie innen 2029. Et ambisiøst mål som trenger kraftfulle virkemidler hvis det skal bli noe mer enn en politisk ambisjon.

Med 200.000 tonn grønn ammoniakk per år på vår planlagte fabrikk i Sauda kan vi bidra til å gjøre mer enn en tredjedel av den norske offshoreflåten utslippsfri.

De norske hydrogen- og ammoniakkprosjektene møter nå konkurrerende prosjekt med betydelig bedre rammevilkår. I fjor ble den amerikanske Inflation Reduction Act signert, og dette resulterte i en historisk investeringspakke for amerikansk batteri-, hydrogen- og ammoniakkproduksjon. Dette er svært gode nyheter for grønn industriutvikling i USA, men for oss betyr det økt press på europeisk og norsk konkurranseevne.

Amerikansk lavkarbonhydrogen kan få subsidier på opptil tre dollar per kilo hydrogen. Vi snakker da om ordninger som gjør hydrogenbaserte drivstoff konkurransedyktige med fossilt drivstoff.

Differansekontrakter er et virkemiddel for å stimulere etterspørselen etter nullutslipps drivstoff som grønn ammoniakk, og som kan gjøre at vi kan møte konkurransen fra USA. Differansekontrakter skal i en overgangsperiode dekke merkostnaden ved å velge nullutslipps drivstoff foran fossile alternativ.

I EU er differansekontrakter for grønt hydrogen en sentral del av EUs RepowerEU-strategi. Onsdag presenterte EU sin Green Deal Industrial Plan, der differansekontrakter innføres for å matche USAs subsidieordninger for klimateknologi. Norge må følge opp med tilsvarende satsing.

Etter budsjettforliket for 2023 fikk SV inn at regjeringen skal rulle ut en plan for differansekontrakter for hydrogen i løpet av 2023. For Norge haster det nå å få på plass differansekontrakter slik at leverandørkjeder for grønt drivstoff kan etableres og skaleres, og investeringer i grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon ikke stopper opp.

Det globale kappløpet om å utvikle nye, grønne industriarbeidsplasser er i gang. Vi står klar til å investere i et storskala ammoniakkprosjekt i Sauda, men trenger at regjeringen leverer på sine egne planer og innfører differansekontrakter nå.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.