DN har den siste tiden skrevet om Equinors internasjonale virksomhet. Kritikere har delt sine vurderinger og bidratt til overskrifter om «katastrofe» og «fiasko». Det kan gi inntrykk av at Equinor har tapt enorme beløp.

Jeg har derfor et behov for å korrigere bildet.

Equinor vil de neste årene vokse betydelig og produsere mer olje og gass utenfor Norges grenser. På toppen av dette skal vi bli en globalt ledende aktør innen havvind – også dette vil i stor grad skje utenlands.

En årsak til vår internasjonale satsing er at norsk sokkel er moden. Selv om oppstarten av Johan Sverdrup bidrar til at norsk produksjon vil øke de neste årene, og selv om vi jobber hardt for å opprettholde høy verdiskaping og et høyt aktivitetsnivå, så forventer vi at produksjonen i Norge minst vil halveres frem mot 2050.

Her kan du lese DNs Equinor-sak fra 25. november: – En katastrofe som utspiller seg i langsom kino dnPlus

En annen viktig årsak er at Equinor over flere år har bygget en sterk posisjon i mange land. Den gir oss i dag lønnsomme vekstmuligheter og i tillegg potensial for arbeidsplasser i norsk leverandørindustri.

I Brasil har vi bygget opp en posisjon som våre konkurrenter misunner oss. De neste ti årene forventer vi å øke produksjonen fra under 100.000 fat per dag til mellom 300.000 og 500.000 fat per dag. Forutsatt en oljepris på 70 dollar fatet vil vår virksomhet i Brasil alene kunne gi en årlig netto kontantstrøm i 2030 på 2,5 til tre milliarder dollar.

I Angola, Nigeria og Aserbajdsjan har vi produsert i flere tiår med svært god avkastning.

Equinor er den største energileverandøren til Storbritannia, gjennom produksjon og eksport av olje og gass – og i tillegg en storstilt satsing på offshore vind.

I USA har vi betydelig produksjon av olje og gass både offshore og på land, og om få år kommer vi til å forsyne New York med store mengder vindkraft. Dette er bare noen av de over 30 landene hvor vi har aktivitet.

Dekningen kan gi inntrykk av at hele den internasjonale satsingen har vært negativ og at vi har tapt de rundt 100 milliarder dollar som er investert. Det er på ingen måte riktig. Våre internasjonale investeringer har så langt gitt en kontantstrøm på 65 milliarder dollar, og vi har en portefølje med betydelige verdier og godt potensial for fremtidig inntjening i flere tiår.

Det aller meste av våre internasjonale investeringer har vært andre steder enn på land i Nord-Amerika, og disse investeringene har gitt god avkastning – klart bedre enn Oljefondet som brukes for sammenligning i DNs dekning.

For å lære er det nødvendig å forstå både hva vi har gjort riktig og hva som har gått galt. På land i Nord-Amerika har vi foretatt store nedskrivninger. Det tåler vi kritikk for. Men samtidig er dette et øyeblikksbilde, og bare fremtiden kan fortelle hva lønnsomheten faktisk blir.

Problemet med investeringene i Nord-Amerika var ikke primært at risikoen er annerledes ute enn hjemme. Problemet var heller ikke at vi gikk inn i noe vi ikke kan. Problemet var at vi gjorde investeringer i en tid med høye priser og prisforventninger som ikke tålte testen da oljeprisen falt raskt og mye fra 2014. Dette var vi på ingen måte alene om, og både vi og andre selskaper måtte gjøre regnskapsmessige nedskrivninger.

Jeg er opptatt av at vi skal lære av dette. Det er viktig at alle de investeringene vi gjør er robuste også på lave priser, og dette er derfor en viktig del av de vurderingene vi gjør.

6000 av våre ansatte jobber til daglig med prosjekter utenfor Norge. Og en stadig større andel av våre ansatte har en ikke-norsk bakgrunn. Dette er bra. Det viser at et norsk selskap, med vårt verdisett og vår tilnærming, kan lykkes med å tiltrekke seg kloke hoder fra hele verden.

Vi ser i økende grad utveksling av teknologi og erfaring til og fra Norge og utlandet, og mellom olje og gass og vår fornybarsatsing. Det er totaliteten som gjør Equinor til et sterkt energiselskap, ikke enkeltområdene.

Jeg har hatt ledende roller i selskapet siden før børsnoteringen i 2001, og jeg må innrømme at vi har tatt både gode og dårlige beslutninger – både i og utenfor Norge. Men samlet sett har vi levert nesten 500 prosent avkastning til våre aksjonærer. Det er bedre enn våre konkurrenter, bedre enn børsen i Oslo og New York og mye bedre enn oljeprisen. Dette har skjedd samtidig som vi har bygget opp vår internasjonale virksomhet.

I sum har den internasjonale satsingen gjort oss mer robuste og bedre posisjonert for muligheter de neste tiårene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.