Etterspørselen etter fornybar energi stiger kraftig i hele verden, drevet av den helt nødvendige omstillingen til et nullutslippssamfunn. Dette ser vi også i Norge: Fra en situasjon der vi i flere år har hatt overskudd på kraft, opplever vi nå at økt etterspørsel er i ferd med å spise opp det overskuddet.

Ståle Gjersvold
Ståle Gjersvold (Foto: Åge Hojem/Trønderenergi)

De høye kraftprisene de siste månedene er en konsekvens, og de viser også at dette ikke er et særnorsk fenomen – resten av Europa står i samme situasjon.

Jon Vatnaland
Jon Vatnaland (Foto: Gunnar Lier)

Det forventes at etterspørselen etter elektrisitet i Norden vil øke med nesten 40 prosent det neste tiåret, og mer enn doble seg mot 2050. For å få et levelig nivå på strømprisene på lang sikt, bidra til etablering av ny grønn industri i Norge og å realisere nullutslippssamfunnet, må vi tenke nytt og handle raskt.

Vi som fornybaraktører ser store muligheter, men vi må også gripe dem. Vi må bli bedre til å utnytte de energiressursene som allerede finnes, og vi må bygge ut mer fornybar produksjon, både på land og til havs, samtidig som vi håndterer de medfølgende sosiale og miljømessige utfordringene på en klok måte.

Og ikke minst må vi lage smartere løsninger for energieffektivisering.

Svaret på utfordringen et «både-og», ikke «enten–eller».

Vi kan ikke vente på at regjering og storting legger «trikkeskinner» inn i det grønne skiftet. Vi må bygge løypene selv. Vi må handle på tvers av tradisjonelle inndelinger, slik det kommunalt eide energikonsernet Trønderenergi og energifondet Hitecvision nå gjør. Sammen har vi etablert et felles selskap som skal bli en av de ledende fornybaraktørene i Norden.

Det nye selskapet vårt skal ha aktivitet i hele verdikjeden: Det skal produsere energi fra fornybare energikilder som sol, vann, vind og hydrogen, det skal levere energien der den trengs, og det skal videreutvikle fremtidens nedstrøms aktiviteter som elbillading og avansert energistyring for store brukere.

For å komme i mål med et felles selskap har det vært viktig å lage en struktur der råderetten over vannkraften, og eierskapet til nettet, blir hos de kommunale eierne. Det har vi klart. «Resten» av virksomheten flyttes over i det nye felleseide selskapet.

Løsningen vi har valgt viser vei for hvordan Norge kan lykkes med energiomstillingen, redusere klimagassutslippene, og bygge ny grønn industri.

Det vi gjør er nybrottsarbeid. De særnorske eierbegrensningene for vannkraft har hemmet vekst og nyskapning i energibransjen. I praksis har det vært umulig for kommunalt eide energikonsern å gå til eierne og be om mer penger til nye satsinger, eller gå på børs.

Da må man tenke nytt.

De siste ukene har vist hvor viktig det er at Europa er selvforsynt med energi, og det tilfører en ytterligere alvorlig dimensjon til nødvendigheten av det grønne skiftet. I Norge er vi i dag i en situasjon der vi har nok grønn energi til oss selv, men når resten av Europa skal komme seg dit, vil det oppstå nye behov.

Ikke må vi bare produsere mer, vi må også lage tjenester av strømmen. Slik tellerskritt i sin tid ble til ringetid og datamengde, må kilowattimene bli til driftstimer på passasjerflyet, hurtigbåten og gravemaskinen. De må bli til kilometer på laste- og personbiler, og til temperatur i kjøledisken i matbutikken.

Vi må utvikle enda bedre løsninger for produksjon av egen strøm, for eksempel løsninger som gjør at bilen og huset ditt kan sende strøm ut på nettet, når det trengs.

Vi må utvikle enda bedre løsninger for produksjon av egen strøm, for eksempel løsninger som gjør at bilen og huset ditt kan sende strøm ut på nettet

Skal vi klare det, må kunnskap og kapital finne hverandre.

Det nye fornybarselskapet som Trønderenergi og Hitecvision skal eie halvparten av hver, vil få en investeringsevne på flere titall milliarder kroner. Dette er penger som skal investeres over hele Norden. Vårt bidrag vil utgjøre en forskjell, men skal vi virkelig oppnå resultater, må energiaktører vise mot og gå samme vei.

Tiden er overmoden for å bidra med konkrete løsninger for at det grønne skiftet skal skje så raskt som kloden trenger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.