Det er positivt om gass erstatter kull, men det hjelper lite når de totale utslippene vokser, skriver DN i en lederartikkel 5. desember.

Det DN ikke tar innover seg, er at de totale utslippene ville vært høyere om gass sammen med fornybar energi ikke erstattet kull. Ifølge en rapport fra tenketanken Sandbag går forbruket av kull ned i Europa. Reduksjonen av kullbruk i elektrisitetsproduksjon i EU var på 19 prosent første halvår i år.

Vind og solenergi erstatter halvparten av kullforbruket. Den andre halvparten blir erstattet av naturgass, viser rapporten.

Vi har dessverre en lang vei å gå når det gjelder produksjon av tilstrekkelig fornybar energi til å dekke verdens energibehov. I mellomtiden er gass en viktig bro fra kull til fornybar energi for europeiske land. Vi må kutte utslippene slik at vi når klimamålene. Men vi må samtidig produsere nok energi til at menneskenes behov dekkes.

Norsk olje og gass er, og har hele tiden vært klar over, at gass er en fossil energikilde som forurenser. Realiteten er at vi ikke klarer å dekke verdens energibehov med fornybar energi alene og fortsatt vil være avhengig av fossil energi i årene fremover. I den sammenheng er gass bedre enn kull. Gasskraft kan også benyttes som grunnlast, det vil si en produksjon som ikke varierer avhengig av om solen skinner eller om vinden blåser. Som grunnlast konkurrerer gasskraft primært mot kjernekraft og kullkraft.

I fremtiden vil vi gjøre naturgass med utslipp om til gass uten utslipp ved å lage hydrogen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.