I et innlegg i DN 26. august redegjorde jeg for hvordan metoden miljødesign kan gi mer kraft og bedre miljø ved opprusting og utvidelse av vannkraftanlegg. Det utløste et tilsvar der vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i DN 29. august påpeker at utvidelser av vannkraftanlegg medfører nye miljøinngrep.

Han har rett i at inntak av mer vann til utvidelser er et inngrep i naturen. Men miljødesign gir en oppskrift på hvordan man kan beregne virkningen av å utvide kraftproduksjonen og samtidig sette inn tiltak for å bedre miljøforholdene.

Metoden vil da angi både forventede gevinster og ulemper for miljøet ved økt kraftproduksjon. I en rekke tilfeller vil det være mulig å oppnå miljøgevinster som vil være langt større enn ulempene.

Oppskriften for bedre miljø og økt kraftproduksjon på en gang består av flere tiltak: fornuftig bruk av vann der naturen trenger det mest, tilrettelegging av gyte- og oppvekstområder for fisk, tilpasning av vannføring for flerbruksinteresser, pluss andre virkemidler som styrker miljøforholdene. Miljødesign viser hvordan dette kan gjøres i praksis.

Den endelige avveiningen mellom fordeler og ulemper må myndighetene foreta.

Nå trengs en grundig analyse av mulighetene for opprusting og utvidelse av vannkraften.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.