Havvind, både kraftig subsidiert flytende og trolig lønnsom fast, er i vinden for tida. I den forbindelse har det vært diskutert om en bare skal bygge kabler for eksempel fra Søndre Nordsjø, til Norge eller også til England, blant annet i DN 1. april.

Mens regjeringen så langt bare har vedtatt å bygge kabel til Norge, går Energi Norge og Høyre inn for å bygge en kabel til England i tillegg.

Grunnen er at dette selvsagt vil være mye mer lønnsomt for vindkraftselskapene, og trolig også samfunnsøkonomisk lønnsomt, i motsetning til kabler bare til Norge. Prisene i England ligger stort sett langt over prisene i Norge.

Problemet er selvsagt at slike toveiskabler til vanlig gir nettoeksport fra fastlandet i Norge til England, som øker strømprisen i Sør-Norge. Dette skjer så lenge prisen i England er høyere enn i det aktuelle området i Sør-Norge og effekten produsert på feltet er mindre enn kapasiteten på kabelen til England, dvs. mesteparten av tida.

At slike toveiskabler i kortere perioder, hvor strømprisen er større i Norge enn i England, kan gi netto tilførsel til Sør-Norge, er kjekt, men betyr lite for helheten.

En kan redusere dette problemet ved å dimensjonere kablene passende i forhold til maksimal produksjonseffekt, for eksempel å ha mindre kapasitet på kabler til Norge, som er nevnt av blant annet Høyre og MDG.

Siden det er stordriftsfordeler ved både produksjon og legging av kabler, bør en neppe dimensjonere kabler ut fra ett enkelt felt, men ta hensyn til andre mulige felt i nærheten.

Et alternativ som knapt er nevnt, er å bare ha kabel til England. Dette reduserer bare lønnsomheten til produsentene litt, påvirker ikke innenlandske priser, og reduserer kabelkostnadene betraktelig.

Dermed er dette trolig mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn en toveisløsning.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.