Jo, elektrifisering er et tveegget sverd

I en debatt som dreier seg om feilinvesteringer av mange hundre milliarder og som i tillegg virker mot sin hensikt, trekker professorene Gunnar S. Eskeland og Asgeir Tomasgard i et innlegg i DN 3. september frem en rekke altfor lettvinte påstander og argumentasjon av typen «mange andre mener», «tro på et system» og «forskning viser». De forsvarer også at CO2 utslipp betraktes nasjonalt – ikke globalt. Det må da være viktigere å finne løsninger som reduserer CO2 utslippene enn å forsvare et system som ikke virker?

Klimaet er globalt. Virkemidler for å reparere det må derfor også vurderes globalt. CO2 aksepterer ikke landegrenser. Man må derfor vurdere effekten innen territorier som er store nok til å fange opp effekten av store forskjeller innen området. EU med et felles energimarked og gode muligheter for transmisjon av energi over landegrensene er godt egnet som territorium. Uavhengige systemer som opererer innenfor landegrenser gir derfor ikke optimale resultater – særlig ikke når det er lett å påvise at tiltak innenfor en nasjon medfører stort økt CO2 utslipp innen EU.

Elektrifisering er et viktig virkemiddel for å redusere CO2 utslipp, men det må gjøres når betingelsene er slik at det reduserer det globale utslippet. De betingelsene har vi ikke så lenge kullkraft er en viktig del av kraftproduksjonen. Da vil det globale utslippet normalt øke kraftig. Det vil vare frem til cirka 2040. Når kullkraften er utfaset vil gasskraft være marginalkraft, sannsynligvis frem til cirka 2070. I denne perioden vil det være liten forskjell på utslipp fra fossil- og elektrifisert løsning.

Dersom fornybarkraft bare brukes til elektrifisering og ikke til reduksjon av kullkraft, vil utslippet fra kullkraften forbli det samme før og etter elektrifiseringen. Dette vil skje uavhengig av hva som er marginalkraft. Dersom det elektrifiseres mer enn det som dekkes av ny fornybarkraft, må dette dekkes av at marginalkraften kullkraft øker, og utslippene vil dermed øke. For å minimalisere utslippene må en fase ut kullkraften før en elektrifiserer.

En liten analogi: Dersom du har et lån i banken og ikke betaler avdrag, betaler du de samme rentene hvert år. Dersom du låner mer penger, øker renten og vice versa. For å betale minst mulig rente, må man betale ned lånet før kjøpefesten begynner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.