Equinors bærekraftsdirektør Hilde Røed påstår i DN 22. juli at WWF bommer i kritikken av selskapets omstillingsplan, som vi mener hverken er ambisiøs eller tydelig nok. Dersom selskapet mener alvor, hvorfor ønsker det da å ta investeringsbeslutninger for nye, kontroversielle prosjekter som Wisting i Arktis?

Det er ikke bare WWF som lurer. Før årets generalforsamling sa Storebrand at planen ikke gir gode nok svar på hvordan Equinor skal oppnå faktiske utslippskutt. Den samme konklusjonen kom fondsforvalteren Sarasin & Partners frem til. De sier det er en plan for treg omstilling.

Karoline Andaur
Karoline Andaur

Equinor svarer at selskapet frem mot 2030 planlegger å opprettholde olje- og gassproduksjonen på samme nivå som i dag. Samtidig skriver de i bærekraftsrapporten at de vil øke den mellom 2021 og 2026, som medfører økte tredjepartsutslipp.

Ragnhild Elisabeth Waagaard
Ragnhild Elisabeth Waagaard (Foto: EMILIE HERVIK)

Rystad Energy anslår at Equinor vil investere i 64 nye olje- og gassprosjekter frem mot 2026, blant annet kontroversielle prosjekter som Bay du Nord i Canada, Rosebank i Storbritannia, offshore Argentina og Wisting i Norge. Alle disse har møtt motstand fra miljøvernere over hele verden.

Equinor skriver at de har analysert den planlagte prosjektporteføljen i lys av lavutslippsscenarioene fra IEA. Men ser vi nærmere på utregningene, så er det noe som ikke stemmer.

Equinor forventer at oljeprisen vil ligge på 65 dollar fatet frem mot 2040. Dersom prisen faller med 20 dollar, anslår de et tap på ni milliarder dollar.

Samtidig skriver Equinor at de «bare» vil tape syv milliarder dollar hvis oljeprisene følger IEAs netto null-scenario, til tross for at oljeprisen der starter på 37 dollar og faller ytterligere. Dette bør innebære et mye større tap enn syv milliarder dollar. Når vi i WWF gjenskaper beregningene, ser vi at de risikerer et tap på over 50 milliarder dollar dersom oppvarmingen begrenses til 1,5 grader.

Vi kunne argumentert mye rundt at selskapet og staten kan tape enorme fremtidige summer på den ekspansive olje- og gasspolitikken. Men det som virkelig bekymrer oss er konsekvensene for mennesker over hele kloden. FNs António Guterres har gjentatte ganger advart om at vi må se energi- og klimakrisen i sammenheng «før vi setter vårt eneste hjem i brann».

Næringsminister Jan Christian Vestre skriver i Finansavisen 22. mars at han vil bruke en mer aktiv eierskapspolitikk for å øke omstillingstempoet og skape lønnsomme og grønne arbeidsplasser over hele landet. Vi utfordrer Vestre til å benytte den kommende eierskapsmeldingen til å kreve at Equinor endrer forretningsmodellen til en som er i tråd med planetens tålegrenser.

For å klare dette må de redusere de absolutte utslippene som selskapet er ansvarlige for i tråd med 1,5-gradersmålet. Dette innebærer en stans i leting og utbygging av olje og gass, og at fornybarinvesteringene økes.

Vi forventer at Equinor stiller like høye krav til å redusere fotavtrykket både i Norge og i utlandet og ikke opererer i sårbare områder.

Equinor må ta disse grepene nå for å være en troverdig aktør i fremtidens energimarked. Det haster om de skal bli morgendagens omstillingshelter – ikke morgendagens akterutseilte.

Dette innebærer en stans i leting og utbygging av olje og gass

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.