Nedtellingen til et kritisk vippepunkt for kraftnæringen er i gang – når prisen for egenproduksjon og lagring av strøm har sunket nok til å bli sammenlignbar med den fra strømnettet, såkalt «grid parity». EY har beregnet at dette for Europas del vil inntreffe allerede i 2022.

Globalt har fornybare energiløsninger, fallende priser for batterier til lagring og mer bevisste forbrukere skapt kraftfulle endringer i internasjonal energihandel. Vi vil produsere, bruke og omsette energi på andre måter fremover.