Eric Nævdal skriver i DN 21. desember at man bør ta hensyn til den norske elavgiften i vurderingen av kraftkabelen Northconnect. Resonnementet hans er at elavgiften gjør at strøm, som det er høy betalingsvillighet for i Norge, i stedet kan bli eksportert til Skottland. Nævdal sammenligner norsk krafteksport med subsidiert eksport av jarlsbergost.

Sammenligningen halter på vesentlige punkter.

Det er riktig at ulik beskatning av kraft avhengig av anvendelse kan gi et samfunnsøkonomisk effektivitetstap. Men eksport av kraft skiller seg i så måte ikke fra kraft brukt i industrien eller i Finnmark og Nord-Troms. Også her er beskatningen ulik, for industri, og forbruk i Finnmark og Nord-Troms, betaler ingen elavgift eller har svært lav sats.

Resonnementet til Nævdal kan også utvides til merverdiavgiftens virkning på alt norsk næringsliv som produserer både for hjemmemarked og eksport. Eksport belastes ikke merverdiavgift, men det gjør salg i Norge.

Ja, resonnement kan utvides til å gjelde alle vridende skatter.

Likevel har vi altså slike skatter for å finansiere offentlig virksomhet og drive fordelingspolitikk. Elavgiften har først og fremst et fiskalt formål. NVE må nesten legge til grunn at innretningen av elavgiften er en veloverveid politisk avveining mellom effektivitet og andre samfunnshensyn.

Elavgiften spiller uansett liten rolle for NVEs lønnsomhetsanalyse av Northconnect. I våre kraftmarkedsmodeller er husholdningenes etterspørsel etter kraft lite prisfølsom.

I NVEs analyse er det heller ikke slik at norsk krafteksport øker dersom Northconnect blir bygget. Krafteksporten blir bare mer verdifull, for den går til land som betaler mer. Flyten i det norske kraftsystemet tar andre veier, noe som gir mindre handel på de øvrige utenlandskablene.

I virkeligheten vil nok en ekstra kabel kunne føre til noe økt produksjon og noe lavere forbruk av kraft i Norge på sikt. Men slike dynamiske effekter er svært usikre, og vi har ikke tatt hensyn til dem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.