Audun Kolstad Wiig, næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift

Lav strømpris – et fortrinn på lånt tid

Motstandere av kraftutveksling med Europa argumenterer med at lave kraftpriser er Norges konkurransefortrinn. Det kan være å stikke hodet i sanden.

Publisert: Oppdatert:

Norsk kraftproduksjon gir industrien konkurransefortrinn. Med lave driftskostnader, overskuddskraft og en evigvarende innsatsfaktor – vannkraften – er vi i dag et av Europas lavkostland per kilowatt time, skriver artikkelforfatteren. Her fra Kykkelsrud Fossumfoss kraftverk i Østfold.
Norsk kraftproduksjon gir industrien konkurransefortrinn. Med lave driftskostnader, overskuddskraft og en evigvarende innsatsfaktor – vannkraften – er vi i dag et av Europas lavkostland per kilowatt time, skriver artikkelforfatteren. Her fra Kykkelsrud Fossumfoss kraftverk i Østfold. (Foto: Per Thrana)