I min kronikk 19. januar kritiserte jeg Anniken Hauglie i Norsk olje og gass for å overdrive effekten av en økt CO2-avgift for oljebransjen og for å hevde at dette strider mot «forurenser betaler»-prinsippet.

Anniken Hauglie skriver i et tilsvar 21. januar med den freidige tittelen «Kaski sprer usannheter om oljenæringen» at hun aldri har sagt at CO2-avgiften strider mot «forurenser betaler»-prinsippet. Men hvis man lytter til NRKs «Politisk kvarter» fra 14. januar, kan man høre at programleder Astrid Randen spør:

«Kvifor vil ei auka CO2-avgift på utslepp frå olje og gass gjere det vanskelegare å investere i grøne energiløysingar som havvind og hydrogen?»

Og at Hauglie svarer:

«(…) det siste problematiske med det er jo at det også bryter med det nasjonale og det internasjonale prinsippet om at det er forurenser som skal betale.»

Det viktigste og kanskje vanskeligste spørsmålet er imidlertid hvordan Norge skal lykkes med en grønn omstilling i årene fremover, særlig i lys av at Norge er blitt mer oljeavhengig. Og det svarer ikke Hauglie på.

Staten har gitt oljeselskapene en skattepakke på 100 milliarder kroner, som blant annet har ført til at et tidligere ulønnsomt felt som Wisting nå blir bygget ut. Dette feltet alene vil bidra til klimagassutslipp tilsvarende utslipp fra alle norske biler i 47 år.

Skattesubsidiene gjør at vi binder opp altfor mye av samfunnets ressurser i altfor lang tid – den arbeidskraften og kapitalen som vi trenger til ny grønn industri – i en næring vi vet vi må slutte med.

Det er helt nødvendig å vri investeringene bort fra oljen og i retning av nye grønne prosjekter. Hvis oljeproduksjon blir relativt dyrere, vil selvsagt investeringer og ressurser vris i en annen retning.

Norsk olje og gass gjør sin egen næring en bjørnetjeneste ved å prøve å stoppe endringen som de vet må skje. De burde heller jobbe for å få en mest mulig skånsom og rettferdig overgang til en økonomi etter oljen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.