James Cust, økonom i Office of Chief Economist for Africa i Verdensbanken, og Torfinn Harding, førsteamanuensis og innehaver av Equinors gavestilling i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole

Liten klimaeffekt av norsk oljekutt

Norsk oljekutt vil gi små globale utslippsreduksjoner. Svært mye av våre kutt vil lekke ut i økt produksjon i andre land.

Publisert: Oppdatert:

Ny forskning og trender i oljemarkedet tyder på at det globalt vil være en overflod av olje i fremtiden, skriver artikkelforfatterne. Her fra Sleipnerfeltet i Nordsjøen.
Ny forskning og trender i oljemarkedet tyder på at det globalt vil være en overflod av olje i fremtiden, skriver artikkelforfatterne. Her fra Sleipnerfeltet i Nordsjøen.