Dagens Næringsliv har et oppslag 25. november om Equinors internasjonale investeringer. Vi har investert betydelige beløp og bygget opp virksomhet i mer enn 30 land. I dag utgjør den internasjonale virksomheten om lag 40 prosent av vår produksjon og 50 prosent av den regnskapsmessige verdien av vårt selskap.

Den internasjonale porteføljen er i dag svært verdifull og vil kunne gi god inntjening fremover, men det er riktig at totalbildet preges av at vi de siste årene har gjort store nedskrivninger av våre eierandeler på land i Nord-Amerika. Dette er godt kjent, og vi har vært åpne om dette. Vi gjorde disse investeringene på et tidspunkt da forventningene til pris på olje og gass var høye og prisene for eiendeler lå på et tilsvarende høyt nivå. Da prisene senere falt, ble lønnsomheten utfordrende for flere av de eiendelene vi hadde kjøpt.

I ettertid har vi tatt grep og solgt noen av eiendelene, og på de gjenværende har vi gjennomført solide forbedringer som gjør at vi nå ser positive bidrag fra disse feltene.

Eiendelene er fortsatt sårbare for prissvingninger, og vi kan få nye både nedskrivninger og oppskrivinger. Vi forventer å skape verdier fremover også i denne delen av virksomheten.

Analysene som presenteres i DNs sak, gir et øyeblikksbilde av situasjonen. Hvis en tar utgangspunkt i tallene DN bruker og ser på den internasjonale virksomheten og holder landbaserte prosjekter i Nord-Amerika utenfor, har denne delen av selskapet levert en avkastning som er godt over det Oljefondet har levert i samme periode. Dette har vi klart i en oppbyggingsfase hvor investeringene har vært store og hvor hoveddelen av inntektene fortsatt ligger foran oss.

En relevant parallell til vår internasjonale satsing kan være norsk sokkel, hvor det tok flere tiår med investeringer før man fikk store positive kontantstrømmer. I disse dager feirer Statfjord-feltet 40 år, og vi husker at ved oppstart var det noen som påsto at feltet aldri ville bli lønnsomt – nå ser vi at feltet har levert verdier for 1675 milliarder kroner så langt.

Selv det skarpeste øyeblikksbilde har åpenbare svakheter i en industri der prosjektene har et perspektiv på flere tiår.

Vi produserer over 800.000 fat oljeekvivalenter utenfor Norge hver dag. Kontantstrømmen internasjonalt i disse dager er 25 dollar per fat etter skatt. Dette er høyere enn hva vi ser fra norsk sokkel. Dette sier noe om potensialet i porteføljen og hva den vil bety for Equinor fremover.

Vi har gjennom flere tiår brukt erfaringen fra norsk sokkel og skaffet ny erfaring fra våre internasjonale prosjekter. Dette gjør oss i stand til å ta posisjoner som vil skape store verdier i fremtiden, både i Norge og internasjonalt. Aller tydeligst blir dette i Brasil. Der har vi kommet inn tidlig, bygget en bred portefølje med prosjekter i ulike faser og som vil gi betydelige inntekter de neste tiårene.

I dag jobber mer enn 6000 ansatte i Equinor med våre internasjonale prosjekter – arbeidsplassene er fordelt omtrent halvt om halvt mellom utlandet og Norge.

Det er alltid et poeng å vurdere alternative investeringer. Siden 2001 har våre aksjonærer fått en totalavkastning på rundt 500 prosent. Dette er bedre enn konkurrentene våre, bedre enn Oslo Børs og Dow Jones, og det er mye bedre enn utviklingen i oljeprisen.

Våre aksjonærer har altså fått en veldig god avkastning. Avkastningen viser markedets vurdering av selskapet i denne perioden, inkludert oppbyggingen av den internasjonale porteføljen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.