Equinors letelisenser i havområdet utenfor Sør-Australia har den siste tiden fått oppmerksomhet.

Bakgrunnen er vår miljøplan for en letebrønn i Australbukta. I februar la vi hele utkastet til miljøplanen ut til offentlig gjennomsyn. Det har aldri skjedd før i Australia. Vi tror på åpenhet. Vi har ingenting å skjule.

Equinor ville selvsagt ikke gått videre med dette leteprosjektet hvis vi ikke var overbevist om at det kan gjøres like trygt og innenfor de samme sikkerhets- og miljøkriteriene vi legger til grunn for alle våre letebrønner.

Som en del av forberedelsene av miljøplanen har vi møtt mer enn 130 organisasjoner, og vi har hatt åpne folkemøter i flere av kystbyene i Sør-Australia.

Det er både tilhengere og motstandere av oljevirksomhet i Australia, slik det er i Norge og mange andre steder vi opererer. Det som er spesielt i dette prosjektet, er at motstandere har skapt et helt urealistisk bilde av risikoen ved å bore en letebrønn.

Enkelte har dessverre fått inntrykk av at utblåsning av olje og forurensning av kysten er sannsynlig, nærmest uunngåelig, hvis det tillates leteboring. I Norge vet vi at det ikke er slik. Det er boret mer enn 6000 brønner på norsk sokkel uten at det noen gang har skjedd et uhell som har ført til forurensning av kysten.

Australia har også en lang historie som olje- og gassnasjon. Mer enn 3800 offshorebrønner er boret siden begynnelsen av 1960-tallet. Australbukta har vært åpen for oljevirksomhet siden 1970-tallet, men er fortsatt relativt uutforsket. Da vi gikk inn i våre første lisenser i Australbukta i 2013, var det i et areal som er på dypere vann og lengre fra kysten enn blokkene som tidligere har hatt letebrønner. Vår vurdering er at dette arealet kan ha et stort verdiskapingspotensial.

I 2017 overtok vi som operatør for to lisenser. Letevirksomhet i Australbukta har bred politisk støtte både på føderalt nivå og i delstaten. Å bore en letebrønn er en del av lisensforpliktelsene Equinor har påtatt seg.

Den planlagte letebrønnen skal bores 372 kilometer fra kysten. Til sammenligning ligger Troll-feltet cirka 65 kilometer fra kysten av Hordaland og Johan Sverdrup-feltet cirka 160 kilometer fra Stavanger.

Noen har prøvd å skape et inntrykk av at denne brønnen er spesielt komplisert og risikabel. Det er ikke riktig.

Brønnen planlegges boret på 2200 meters havdyp og til et reservoardyp på 5000 meter. Det er ikke noe oppsiktsvekkende med det. Vi har boret betydelig dypere brønner og operert på dypere vann og i mer værharde omgivelser enn det vi planlegger for i Australia.

Australbukta har et rikt økosystem. Gjennom vårt arbeid med miljøplanen og i samarbeid med forskningsinstitusjoner har vi tilført ny kunnskap om forholdene i havområdet, slik at det nå er et av de best forståtte dypvannsmiljøene i Australia. Denne nye kunnskapen har vi inkludert i miljøplanen vår.

Enhver letebrønn er gjenstand for omfattende risiko- og konsekvensanalyser. Det er få brønner i vår portefølje som er så grundig utredet som den vi planlegger i Australbukta. Den 1500 sider store miljøplanen er resultatet av flere års arbeid.

Australia har en kompetent og grundig regulator for offshore sikkerhet og miljø. Ett krav er at vi skal modellere 100 ulike utblåsningsscenarioer, under alle tenkelige værforhold og vindretninger, der brønnen strømmer ukontrollert fra åpent hull i mer enn 100 dager – uten at det iverksettes noen form for oljeverntiltak.

Grensen for miljøpåvirkning er satt til ett gram olje per kvadratmeter. Dette er vesentlig strengere enn i Norge.

Det er selvsagt ikke mulig med 100 utblåsninger fra en brønn. Hensikten er heller ikke å vise konsekvensene av et utslipp. Men summen av alle disse hypotetiske scenarioene former grunnlaget for planlegging og dimensjonering av oljevernberedskap.

Det er en fabrikkert versjon av dette planleggingsområdet som har bidratt til at enkelte synes å tro at halve Australia kan bli tilgriset av olje dersom det skjer et utslipp. Det er heldigvis helt feil.

Virkeligheten er at de strenge kravene fra australske myndigheter betyr at operatører må planlegge oljevernberedskap som står seg i alle tenkelige scenarioer, uansett hvor usannsynlige de måtte være. Hadde lignende kriterier blitt lagt til grunn for en brønn i Nordsjøen, ville planleggingsområdet strekke seg fra Norge til Nord-Afrika.

Nå er det opp til miljømyndighetene i Australia å vurdere vår miljøplan. Vi er innstilt på en uavhengig og grundig prosess i månedene fremover som belyser og kvalitetssikrer alle forhold som har med sikkerhet og miljø å gjøre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.