Petter Osmundsen, Universitetet i Stavanger, Thore Johnsen, Norges Handelshøyskole, og Atle Guttormsen, NMBU

Konkurransedyktighet

Publisert: Oppdatert:

Med store, umodne områder trenger Norge fortsatt kompetansen og kapasiteten til de største oljeselskapene, og vi må ha rammebetingelser som er konkurransedyktige med andre utvinningsland. Her boreriggen Leiv Eriksson som driver avgrensingsboring for Lundin i Barentshavet.
Med store, umodne områder trenger Norge fortsatt kompetansen og kapasiteten til de største oljeselskapene, og vi må ha rammebetingelser som er konkurransedyktige med andre utvinningsland. Her boreriggen Leiv Eriksson som driver avgrensingsboring for Lundin i Barentshavet. (Foto: Aleksander Nordahl)