Elektrisitet fra fornybar energi vil erstatte fossil energi på stadig flere samfunnsområder fremover. Det er nøkkelen til utslippskutt.

Vannkraften vil fortsatt være vår soleklart viktigste kilde til ren og fornybar strøm i overskuelig fremtid. For å få mest mulig ut av vannkraften, må vi tenke helhetlig gjennom hvordan vi legger til rette for fornybar kraftproduksjon.

Dessverre er ikke kraftutvalgets forslag noe godt bidrag. Forslaget om å skjerpe grunnrenteskatten vil opprettholde skjevheter som skader konkurranseevnen til norsk, offentlig eid vannkraft. Forslaget om å fjerne skatteordningene som gir direkte inntekter til vertskommunene, skader samtidig den lokale oppslutningen om vannkraftutbygging omkring i landet.

Skatteregimet bør ikke favorisere visse typer fornybarproduksjon fremfor andre. Dessverre er det slik i Norge i dag, og ekspertutvalgets forslag bidrar ikke til at vannkraften kan konkurrere på like fot med vind i Norge, og vann og vind i våre naboland.

Vinden er verdifull og spiller godt sammen med regulerbar vannkraft. Mer vindkraft kommer, også i Norge. Men vindkraft er ikke en umoden teknologi som trenger skattemessig favorisering. Kraften hentes fra naturen på samme måte som vannkraft, og utbyggingskostnadene fortsetter å falle.

Da er likebehandling den logiske retningen å gå for å finne veien til det fullelektriske fornybarsamfunnet. Dit kommer vi ikke uten å utnytte vannkraften fullt ut.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.