Sist fredag hadde Bård Misund, Petter Osmundsen og Ragnar Tveterås fra Universitetet i Stavanger et innlegg om Kraftskatteutvalget og grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen. De kan ikke ha brukt utvalgets rapport som kilde.

Kraftskattutvalget har:

  • Foreslått å fjerne skatter og forhold ved skattesystemet som hindrer samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer i vannkraftnæringen. Det vil gi økt verdiskaping i distriktene.
  • Gjort en nøye gjennomgang av grunnrenteskatten, herunder omfattende drøfting av innvendingene fra Energi Norge, og kommet til at det er en skatt som bør videreføres.
  • Ikke drøftet om stat eller kommune samler inn skatteprovenyet mest effektivt.
  • Ikke foreslått noen endring i fordeling av skatteinntektene mellom kommune og stat, men derimot påpekt at den kan være om lag som i dag, om politisk ønskelig.

Den type innlegg uten snev av faglighet bidrar ikke konstruktivt i den viktige debatten om bruk av grunnrenteskatt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.