Det norske selskapet Ocean Sun har utviklet og patentert teknologi som gjør det mulig å installere solcellepaneler på vann. Statkraft kunngjorde 3. juni at de starter driften av det første storskala flytende solkraftverket med Ocean Suns teknologi.

Anlegget består av 1500 solcellepaneler som flyter på reservoaret til vannkraftverket Banja i Albania. Før 2021 er omme planlegger Statkraft å firedoble størrelsen på det flytende solkraftverket.

Josefine Selj
Josefine Selj

Flytende solkraft er fortsatt et nytt begrep for mange, men teknologien er nøyaktig det det høres ut som: relativt normale solcellepaneler som monteres på flottører på vann istedenfor på land.

Panelene i seg selv er stort sett de samme som brukes på land. Dette er viktig, for prisfallet som er blitt drevet frem av stadig større volum med bakkemontert solkraft kommer også flytende solkraft til gode.

I tillegg til å bli stadig mer konkurransedyktige på pris åpner installasjon av solcellepanelene på vann nye muligheter for å dele infrastruktur med vannkraftverk eller bygge i tettbefolkede områder med lite ledig landareal.

På få år har flytende solkraft vokst seg 20 ganger større enn flytende vindkraft. Verdensbanken anslår at potensialet for flytende solkraft er på størrelse med verdien av det norske Oljefondet.

Foreløpig er markedet for flytende solkraft dominert av en teknologi der hvert enkelt panel er montert på en egen plastikkflottør. Den teknologien er ikke optimal. Flottørene er store, noe som gir dyr logistikk. De er også i veien for kjøling fra vannet. Ei heller tåler denne typen anlegg høye bølger.

Det pågår derfor et teknologisk kappløp om å lage bedre løsninger for å kapre det enorme markedet som flytende sol vil utgjøre.

Ett av selskapene som ønsker å vinne dette kappløpet er altså Ocean Sun. Enkelt forklart består dets teknologi av en rund membran omkranset av en flottør lik de som brukes i fikseoppdrettsnæringen. Solcellepanelene ligger fastmontert på membranen.

Ocean Sun har hatt en rekke mindre piloter installert ulike steder i verden, men Statkrafts anlegg i Albania blir det hittil største. Ocean Suns teknologi bruker også relativt «normale» paneler, men de er installert slik at bare en tynn membran skiller panelene fra vannet som omgir dem.

Hvorfor har dette noe å si? Fordi solpanelene ofte blir veldig varme, og jo varmere de blir, desto mindre effektivt gjør de jobben med å omdanne solinnstråling til strøm.

Solcellepaneler som monteres på bakken, får gjerne en temperatur på over 50 grader på en god solskinnsdag. Dette fører til at panelene produserer rundt ti prosent mindre strøm enn de ville ha gjort med ideell kjøling.

Vann er mye bedre enn luft til å «ta med seg» varme fra panelene. Derfor kan panelene som ligger på den tynne membranen på vannet ha lavere temperatur og høyere produksjon.

IFE har studert ytelsen til solcellepanelene i teknologien til Ocean Sun og ser at kjølingen er et reelt fortrinn i forhold til de mest utbredte kommersielle flytende solkraftteknologiene.

Til tross for lovende teknologi er fasen mellom piloter og storskala kommersielle anlegg ofte en dødens dal.

Til tross for lovende teknologi er fasen mellom piloter og storskala kommersielle anlegg ofte en dødens dal

Solkraft har en kapitalintensiv startfase, inntektene kommer i driftsfasen. Bankene er tilbakeholdne med å innvilge lån til ny teknologi før den er verifisert – helst gjennom flere år med driftserfaring fra storskala anlegg. Uten kapital får vi altså ikke storskala anlegg og uten storskala anlegg er det vanskelig å få kapital.

Uten selskaper som er villig til å investere i teknologi i en relativt tidlig teknologifase blir det derfor svært vanskelig for norske oppstartsbedrifter og teknologileverandører å nå ut til et stort internasjonalt marked.

Statkrafts satsing på norsk teknologi i skarpe prosjekter skaper derfor et kjærkomment «hjemmemarked» for norsk solkraftteknologi. Dette er gull verdt for grønn vekst i Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.