Forbruket av strøm er mindre prisfølsomt enn produksjonen, skriver Knut Kropelien og Knut Lockert, «for folk skal uansett ha strøm til husene sine» (DN 23. september). På den måten skaper de inntrykk av at nordmenn bruker like mye strøm, uansett hva prisen er.

Det stemmer ikke. For er det én ting vi ser øker i takt med strømprisen, så er det viljen til å investere i tiltak som senker strømforbruk i egen bolig uten at det går ut over komforten. Prognosesenteret har samlet statistikk over antall solgte varmepumper siden 2010, og mønsteret er entydig: Salget av luft-til-luft-varmepumper følger variasjonene i strømpris, år for år.

Kropelien og Lockert anbefaler regjeringen å senke elavgiften av hensyn til strømkundene. Men for norske strømkunder er det mye bedre å få hjelp til å redusere forbruket enn å fjerne elavgiften.

En gjennomsnittlig enebolig med årlig forbruk på 25.000 kilowattimer (kWh) vil spare 5000 kroner hvis elavgiften (20 øre/kWh inkludert mva.) fjernes nå. Samme familie på fire vil spare 4800 kWh med luft-til-luft-varmepumpe i eneboligen på 120 m², ifølge Enova. Med en pris på 1,50 kr/kWh, som nå, utgjør det 7200 kr – 40 prosent mer enn å fjerne elavgift.

Det viktigste er likevel at energieffektivisering er en mye mer robust løsning i møte med varierende strømpriser.

Kropelien og Lockert mener lavere elavgift er viktig fordi «elektrifisering er den viktigste klimaløsningen Norge har tilgjengelig». Byggsektoren i Norge er fossilfri, men kan bidra til utslippskutt ved å frigjøre store mengder elektrisitet som gjør det mulig å erstatte over 100 TWh fossil energibruk i transport og industri.

De neste ti årene kan energisparetiltak i bygg, varmepumper og solceller redusere elforbruket i bygg med nær 20 TWh fra dagens nivå på 65 TWh. Det vil også skape mange nye arbeidsplasser og øke standarden i bygningsmassen.

På kort sikt bør myndighetene heller gi støtte til familier som sliter med å betale strømregningen denne vinteren, enn å fjerne et viktig virkemiddel for å nå våre natur- og klimamål.

Elavgift er ikke en avgift på fornybar elproduksjon, men en avgift på forbruk av energi og bidrar til redusert forbruk av strøm. Bruker vi energien mer effektivt kan vi samtidig bidra til å bevare urørt norsk natur.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.