Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket fremmer en rekke uriktige og grove påstander om Fjordkraft i innlegg i DN 27. oktober. Påstandene dreier seg om vårt produkt Full kontroll, som er en betalingstjeneste kundene kan velge for mer forutsigbare strømregninger.

Store deler av norske forbrukere har den siste tiden opplevd rekordhøye strømpriser som følge av en kombinasjon av ugunstige værforhold og det internasjonale energimarkedet. I en slik situasjon har noen behov for forutsigbarhet om hva strømregningen vil utgjøre hver måned.

Tjenesten Full kontroll er en betalingsløsning. Noen måneder betaler de litt mer enn faktisk forbruk skulle tilsi, og noen måneder litt mindre. Gjennom ett år jevner dette seg ut og skaper mindre svingninger og mer forutsigbarhet.

Mange kunder verdsetter dette, og det er årsaken til at også andre enn Fjordkraft tilbyr en slik utjevnende betalingsløsning.

Blyverket viser til enkelteksempler som skal understøtte at Full kontroll ikke er bra for forbrukerne ved å trekke frem to saker helt tilbake fra 2017 og 2018. I den av disse sakene vi kan finne ut er avgjort i Elklagenemda, har Forbrukerrådets Thomas Iversen som en av tre nemdsmedlemmer stemt for å ikke gi klager medhold.

Så Blyverket angriper Fjordkraft med en sak de selv var enig med Fjordkraft om.

Siden den gang er strømbransjen digitalisert, med automatisk avlesning av kundens forbruk. Det betyr at betalingstjenester som innebærer å utjevne regningsbeløpene er videreutviklet og forbedret.

Blyverket har også tidligere gjentatte ganger anklaget Fjordkraft for å lure kundene for penger. Det er usanne anklager. Forbrukertilsynet har ikke i noen av sakene konkludert med at Fjordkraft har lurt kundene for penger eller på annen måte.

Når Reguleringsmyndigheten og Energiklagenemnda har underkjent vårt produkt Full kontroll, er vi sterkt uenig i avgjørelsen Vår eneste mulighet da er å varsle søksmål mot de relevante myndigheter. Kundene fortjener den fleksibiliteten et moderne strømmarked bør levere og som forbrukere i landene rundt oss har.

Heldigvis for norske strømkunder ser EU behovet for en slik betalingsløsning. EU nevner spesifikt betalingsløsninger som Full kontroll i sitt direktiv om saken (EU2019/944). Direktivet er under implementering i Norge nå og vil snart gjelde som norsk rett. Denne rettstilstanden har vært gjeldende i EU siden 2012, da også Norges vassdrag- og energidirektorat mente at Norges regler var i overensstemmelse med EU.

Blyverket mener tydeligvis at EU-direktivet er forbrukerfiendtlig, og det kan virke som hun mener at regjering og storting bør avvise direktivet. Som største aktør i bransjen går vi i front for å skaffe en avklaring på dette området. Vi vil derfor også ta kontakt med relevante politikere.

Fjordkraft står på for kundene våre og forbrukernes rett til å velge produkter som passer for dem. Her står vi sammen med EU om forbrukerbeskyttelse i et moderne strømmarked. Blyverket og Forbrukerrådet står på sidelinjen og villeder forbrukerne. Det synes vi ikke er greit.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.