Janne Thygesen, statsviter med doktorgrad innen vindkraftpolitikk, analytiker ved Oxford Research

Kan vente mer strid om vind og vern

Miljøinteresser strides om vindkraftutbygging. NVE lager en «nasjonal ramme» som skal dempe konfliktene. Det motsatte kan skje.

Publisert: Oppdatert:

Mens energi- og miljøpolitikken tradisjonelt har vært preget av en vekst-vern-dimensjon, handler vindkraftutbyggingen om en «grønt mot grønt»-konflikt mellom klima og vern. Denne splitter aktørene i diskusjonen, inkludert den norske miljøbevegelsen. ​Her flytende vindmøller på Stord.
Mens energi- og miljøpolitikken tradisjonelt har vært preget av en vekst-vern-dimensjon, handler vindkraftutbyggingen om en «grønt mot grønt»-konflikt mellom klima og vern. Denne splitter aktørene i diskusjonen, inkludert den norske miljøbevegelsen. ​Her flytende vindmøller på Stord. (Foto: Johannes Worsøe Berg)