NVE-sjef Kjetil Lund uttaler i DN lørdag 7. september: «De har ikke sjenert meg.» og «Hva er velferdstapet ditt ved den vindmøllen der borte?». Då spør eg meg om Lund er ufølsom eller berre arrogant. For folk som lever tett på vindturbinindustrien rapporterer om eit inferno; skiftande bulder og svitsj, skuggekasting, lysglimt, forbod mot ferdsel, iskasting, forureina drikkevatn, fråteken rekreasjon og friluftsliv.

Folkehelsa er ramma.

Sorg, sinne og avmakt over rasert landskap, tapt fugleliv, tapt fauna, tapt estetikk, tapt livskvalitet, tapte livsverdiar; eit angrep på folkesjela. Det kviler eit stort ansvar på Lund som sjef for NVE i avgjerder om konsesjonar. Vindturbinindustrien er rå og brutal. Vi er i storkonflikt.

Løysinga kan vera enkel: Klimaet blir forverra når natur blir øydelagt. Naturen er vår føresetnad for livet. Nei til vindturbinindustri i norsk natur er løysinga.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.