Statens salg av aksjer i Entra 5. juni i år bør ikke overraske noen. Entra er et vanlig kommersielt selskap hvor staten ikke har hatt noe annet mål enn høyest mulig avkastning på kapitalen. Jeg kan ikke se at staten skal være interessert i å eie aksjer i et helt vanlig kommersielt selskap som leier ut kontorbygg.

Salget er en oppfølging av regjeringens politikk. Regjeringen har lenge vært tydelig på at staten ikke har noen begrunnelse for å eie aksjer i Entra. Gjennom nedsalget i Entra, legger vi til rette for økt andel private aksjonærer og til at de kan bidra til å videreutvikle disse selskapene. Det er et mål å styrke privat eierskap i Norge.

Når det er sagt, vil Norge fortsatt ha et betydelig statlig eierskap. I flere selskaper er statlig eierskap riktig for å ivareta viktige samfunnsmessige hensyn, og for å bidra til at hovedkontorfunksjoner er lokalisert i Norge.

Ved alle statlige aksjesalg er det i forkant grundige prosesser for å sikre at statens verdier ivaretas på en god måte. Vi er godt fornøyd med salget og måten det skjedde på i Entra. Vi oppnådde en lav rabatt og Entra-aksjen ble kjøpt av mange eksisterende og nye investorer.

Så la meg gjøre det helt klart: Salget var ikke, slik Odd E. Rambøl hevder i DN 13. juni, en oppfordring til norske kapitaleiere til å investere i mer eiendom. Det var en god håndtering av statens verdier.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.