Listen over norske feilgrep i EØS-spørsmål begynner å bli lang. Nav-skandalen er selvsagt alle EØS-skandalers mor, men sønner og døtre finner vi for eksempel i elavgiftssaken, hjemfallssaken og sagaen om motorvognforsikringsdirektivene. For EØS-nerder er det mer moro i vente.

Loven om elsparkesykler er én kandidat, men nå skal det handle om forslag til ny boklov. Kort sagt reiser denne tre EØS-problemstillinger:

  • Loven kan være i strid med EØS-reglene om fri bevegelighet for varer.
  • Forlagene inviteres eller tvinges til et prissamarbeid som kan utsette dem for sanksjoner.
  • Og på toppen: staten kan holdes ansvarlig for å ha lagt til rette for slike overtredelser.

Om EØS-avtalen gjelder, beror på om handelen mellom Norge og andre EØS-stater kan påvirkes. Denne problemstillingen ble feid under teppet i høringsrunden, mens i proposisjonen til Stortinget brukes det faktisk fire sider på spørsmålet: Her viser man til gamle saker fra 1980- og -90-tallet, og at Europakommisjonen hittil ikke har grepet inn mot europeiske boklover.

De siste dagenes debatt i DN (Foros 8. mai og Haugsnes 15. mai) har til fulle vist at det norske bokmarkedet, og i særdeleshet markedet for faglitteratur, er høyst integrert i et internasjonalt marked og at saker om skjønnlitteratur fra før internett kom, ikke lenger er relevante.

Bokloven reiser også spørsmål etter konkurranseloven. Dette er forsøkt løst ved en lovbestemmelse om at bokloven går foran konkurranseloven. Men det hjelper lite når loven lokker forlagene inn i gråsoner om lovlig samarbeid der det er uklart hvor bokloven slutter og konkurranseloven starter.

Er det noe denne bransjen ikke trenger, er det uklarhet om hva som er tillatt av samarbeid.

Oppsummert: Lovforslaget lokker forlagene inn i konkurranserettslige feller, eksponerer dem for ansvar etter EØS-konkurransereglene, og bringer den norske stat inn i et potensielt nytt EØS-brudd.

At effekten av loven ser ut til å være at den fremmer engelskspråklig faglitteratur på bekostning av norsk, redder ikke loven fra EØS-avtalen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.