DN har beklaget at de i en sak om statens retningslinjer for lederlønn har tillagt meg et sitat jeg ikke har uttalt, og de har beklaget at de har brukt en overskrift det ikke er dekning for. For å unngå uklarhet vil jeg gjerne forklare vårt syn, slik jeg også forklarte det til DN i intervju med dem.

For det første: Det er helt naturlig at staten, som enhver stor eier, har både synspunkter og gir føringer om lederlønninger. Equinors lederlønnspolitikk er og vil fortsette å være basert på hovedprinsippet i statens retningslinjer: Vi skal ha konkurransedyktige betingelser, men ikke være lønnsledende.

Utgangspunktet for at Nærings- og fiskeridepartementet nå gjennomgår retningslinjene, er implementering av et EU-direktiv og lovendringer som gir staten større direkte innflytelse over lederlønninger. Selskapers lønnspolitikk skal nå vedtas av generalforsamlingen. Dette er bindende vedtak for selskapenes styrer.

Siden staten får større direkte innflytelse, reduseres behovet for særskilte retningslinjer som dekker det samme. Det er årsaken til at vi har pekt på at et alternativ som kan vurderes, er å avvikle systemet med særskilte retningslinjer.

Vi har altså ikke et ønske om å redusere statens mulighet til å legge føringer.

Vi forventer at staten vil velge å opprettholde retningslinjene, og vi har da, slik staten har bedt om, gitt noen forslag til justeringer for å ta hensyn til lovendringene.

Vi mener man bør etterstrebe at regelverket er så enkelt og tydelig som mulig for å unngå å skape uklarhet om fortolkningen. Det kan skape uklarhet dersom samme spørsmål er omtalt i flere ulike steder; i loven, forskrifter og retningslinjer. Derfor anbefaler vi at retningslinjene eventuelt begrenses til suppleringer av det som nå blir omtalt i lov og forskrifter.

Videre har vi pekt på at summen av endringer og reguleringer ikke bør skape en konkurranseulempe for selskaper med statlig eierandel. Det er viktig at retningslinjene utformes på en slik måte at styret og administrasjonen har nødvendig rom til å sikre forsvarlig drift og forvaltning av selskapet, og at selskaper med statlig eierandel ikke pålegges konkurranseulemper sammenlignet med andre selskaper i Norge eller internasjonalt.

For Equinor er det spesielt viktig å ta hensyn til at vi har virksomhet i mange land og at vi rekrutterer i mange markeder. Som i dag må vi ha mulighet til å tilby konkurransedyktige, men ikke lønnsledende betingelser i de markedene vi er.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.