I en kommentarartikkel på lørdag kommer finansredaktør Terje Erikstad igjen med sterke beskyldninger mot Equinor og meg. Selv er han systematisk selektiv i tallbruken.

Erikstad skriver om de økonomiske resultatene fra Equinors internasjonale virksomhet, og skriver i ingressen at vi har brukt 1200 milliarder for å oppnå en kontantstrøm på 700 milliarder. At vi også har solgt eiendeler gjemmer han nederst i artikkelen, og han utelater helt at vi har store gjenværende verdier som følge av investeringene.

Med Erikstads måte å regne på blir jo selv superlønnsomme Johan Sverdrup en tapsbombe; vi har investert store beløp, og så langt nesten ikke hatt noen inntekter. Men verdiene i feltet og fremtidig produksjon er jo ikke helt uvesentlig.

Equinor har netto investert cirka 100 milliarder dollar internasjonalt. Så langt har dette gitt en kontantstrøm etter skatt opp mot 70 milliarder dollar, og vi har bokført verdier for cirka 45 milliarder dollar ved utgangen av 2019. Vi har sikre reserver på mer enn 1,7 milliarder fat, og selvsagt mye større ressurser. Dette er samlet sett en lønnsom satsing, selv om vi nå har regnskapsmessige tap i USA.

Potensialet for verdiskaping fremover er stort. Hovedforklaringen på tapene er at vi har eiendeler som nå er verdt mindre enn det vi har investert. Det skyldes i første rekke at oljeprisen stupte fra 2014. Men vi eier fortsatt de aller fleste feltene og vi skal produsere i USA i mange tiår. Med de forbedringer vi har gjort så er vår forventning at vi skal tjene inn hele tapet – og fortsatt produsere lenge etter det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.