Erling Falk, Aktuarene Falk og Svendsen

Folketrygd og rettferdighet

Publisert: Oppdatert:

Med den påviste folketrygdeffekten som bakgrunn er det imidlertid grunn til å se kritisk på de ulike former for pensjonsordninger finansiert av arbeidsgiver, med formål å sikre tilleggspensjonering utover folketrygdens ytelser og AFP, sier forfatteren.
Med den påviste folketrygdeffekten som bakgrunn er det imidlertid grunn til å se kritisk på de ulike former for pensjonsordninger finansiert av arbeidsgiver, med formål å sikre tilleggspensjonering utover folketrygdens ytelser og AFP, sier forfatteren. (Foto: Adrian Nielsen)