DN er i lederartikkelen 4. mars kritisk til Åslaug Hagas utspill om at vi må finne en sluttdato for norsk olje- og gassvirksomhet. DN begrunner kritikken med et velkjent argument – at Europa trenger norsk gass for å omstille seg fra kull. Men påstanden er ikke lenger holdbar. EU går inn for stadig mer offensiv klima- og energipolitikk, inkludert klimanøytralitet innen 2050. Kommisjonens langtidsstrategi forutsetter redusert import av energi på mist 70 prosent.

DN viser til Storbritannia, men nevner ikke at gassforbruket der reduseres raskt. Storbritannias klimaråd har foreslått flere tiltak for å redusere gassbruk i landet, inkludert forbud mot at nye bygg kobler seg til gassnettet, samt løfter om enda større støtte til fornybar energi og energieffektivisering.

Vinduet for gass som overgangskilden fra kull er veldig smalt, og helt unødvendig. EU trenger ikke norsk gass. Og skal EU nå Parisavtalens klimamål, må EU unngå gass. Norge bør innse dette og begynne en rask og rettferdig omstilling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.