I en artikkel som ble publisert i DN 15. oktober, «Hallingkast i handlingsrommet», skriver Kjetil Wiedswang at «år med snakk samt juridiske og politiske manøvreringer for å tvinge Polen og Ungarn inn på den smale demokratiske sti i EU-samarbeidet har vært mislykkede».

Wiedswang skriver videre at suksessen videre vil ses gjennom sanksjonene som fremlegges og en generell tvang «gjennom å knipe igjen milliardstrømmen fra Brussel».

En slik snever og dobbeltmoralsk tolkning av problematikken vises av at den Europaparlamentet og noen medlemsstater tolker og anvender rettsstatsprinsippet utelukkende i samsvar med et progressivt, venstreorientert verdisystem – et system som det finnes utallige konkrete eksempler på om dagen.

Til tross for press fra Europaparlamentet har Europakommisjonen ikke makt til å utvide sine fullmakter til områder som for eksempel familiepolitikk, fordi Kommisjonen ikke kan agere på dette området uten å ha mottatt et klart mandat fra medlemsstatene.

Ungarn og Polen er motstander av indirekte lovgivning.

Politiske og ideologiske debatter har selvsagt sin plass i Europaparlamentet, men EU-institusjonene – Kommisjonen og Domstolen – burde aldri fungere som verktøy for ideologisk press.

Det er ikke tilfeldig at Angela Merkel de siste dagene har påpekt at trusselen fra Europaparlamentet om å saksøke kommisjonen er et veldig sørgelig fenomen å observere.

Til syvende og sist vil EU ikke bli svekket av demokratisk valgte medlemsstater og suverene regjeringer, men av ideologisk baserte sanksjoner og manipulerende rettspraksis. Handler da EUs fremtid om å bygge et sentralt imperium av en snever økonomisk og politisk elite eller et økonomisk og politisk samarbeid basert på de felles interessene til sterke nasjonalstater?

Hallingkast er rett og slett ikke den riktige holdningen i handlingsrommet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.