Mens resten av Europa diskuterer en felles fremtid, sitter ikke Norge engang på gangen i EU. Hvor lenge skal dette fortsette?

Det har nylig vært avholdt valg til Europaparlamentet, det ene av EUs to lovgivende forsamlinger, og medlemsstatene i EU skal velge ny leder for Kommisjonen, EUs utøvende organ. Dette skriver Kenneth Lund utmerket om i DN 3. juni under tittelen «Maktkamper og utskiftninger over hele Europa», men uten å nevne at Norge ikke er en del av disse diskusjonene.

Selv om EU er det viktigste internasjonale samarbeidet for Norge og norske interesser, er ikke våre folkevalgte politikere med på å bestemme EUs – og dermed heller ikke vår egen – fremtid. Dette er en demokratisk utfordring som statsminister Erna Solberg har påpekt flere ganger, men som de øvrige regjeringspartnerne ikke ser ut til å ha tatt innover seg. Et fullverdig norsk medlemskap i EU ville ha vært langt bedre for Norge enn dagens ordninger.

Norge er som stat med i alt som finnes av internasjonale organisasjoner, og norske politikere fra høyre til venstre står aktivt på i internasjonale sammenhenger, bare ikke i EU. Hvor lenge skal dette fortsette? Er det ikke på tide å sette et fullverdig norsk EU-medlemskap på den politiske dagsorden?

I 25 år har Norge vært en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Dette er bare en av rundt 75 avtaler som Norge har med EU. Som en offentlig byråkrat en gang sa det: Norge er medlem av EU, vi vet det bare ikke selv. Likevel sier samtlige norske politikere, selv den EU-vennlige statsministeren, at folket ikke er modent for en ny EU-debatt nå.

Folket blir aldri modent for en EU-debatt uten at noen gjør et forsøk på å modne det. EØS-avtalen har vært og er svært viktig for norske bedrifter og arbeidsplasser, men dagens tilknytning til EU er i det lange løp ikke akseptabel i et folkestyrt demokrati. EØS-avtalen er EU-medlemskap uten medbestemmelse.

Våre nordiske naboer er i dag med på å forme Europas fremtid, mens norske politikere ikke engang sitter på gangen i Brussel. Et aktuelt eksempel, som også Lund tar opp, er at den danske konkurransekommissæren Margrethe Vestager en av kandidatene til EUs toppjobb som leder for den fremtidige Kommisjonen. Norge derimot, står helt utenfor der politikkutformingen i dagens Europa skjer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.