Kristian Foss og Kristin Haram Førde, personvernadvokater i Bull & Co advokatfirma og står bak Personvernfabrikken.no.

Personvern i styrerommet

Det er bare 13 måneder igjen til EUs nye og inngripende personvernregler trer i kraft. Daglig leders og styremedlemmers personlige ansvar har vært lite diskutert.

Publisert: Oppdatert:

Å unnlate å beskytte seg mot dataangrep og tap kan anses som uforsvarlig opptreden fra ledelsen og styret, særlig når kravene er strenge og risikoen er godt kjent, skriver innleggsforfatterne.
Å unnlate å beskytte seg mot dataangrep og tap kan anses som uforsvarlig opptreden fra ledelsen og styret, særlig når kravene er strenge og risikoen er godt kjent, skriver innleggsforfatterne. (Foto: Hampus Lundgren)