Den 27. november hadde Dagens Næringsliv over tre sider en reportasje hvor det ble diskutert om man bør velge fast eller flytende rente på lån. Problemet er imidlertid at reportasjen, eller i alle fall de som ble intervjuet, konsentrerer seg om hva som er mest fordelaktig, fast eller flytende rente.