Pål E. Korsvold, professor emeritus, Institutt for finans, Handelshøyskolen BI

Fastrente håndterer risiko

Valg mellom fast og flytende rente er et spørsmål om risiko, ikke prognoser.

Publisert: Oppdatert:

Konsekvensene av å ikke sikre seg med faste renter eller faste strømpriser eller fast valuta er imidlertid langt mindre enn ved at ens hus brenner. Her må den enkelte vurdere konsekvensene for ens økonomi ved at rentene og strømprisene stiger, eller at valutakursen endrer seg ufordelaktig.
Konsekvensene av å ikke sikre seg med faste renter eller faste strømpriser eller fast valuta er imidlertid langt mindre enn ved at ens hus brenner. Her må den enkelte vurdere konsekvensene for ens økonomi ved at rentene og strømprisene stiger, eller at valutakursen endrer seg ufordelaktig. (Foto: Cicilie S. Andersen)