I DNs leder tirsdag argumenteres det mot å forlenge dagpengeperioden ved permitteringer til 52 uker. DNs lederskribent viser til erfaringer fra Nav om at «permitterte er lite interessert i å søke andre jobber og lite interessert i å ta vare på eller utvikle sin egen kompetanse».

Mye er annerledes i dagens krise sammenlignet erfaringene fra tidligere perioder med permitteringer. En vesentlig forskjell er at LO har fått gjennomslag for at de permitterte skal kunne delta i et bredt tilbud av kompetansehevende tiltak uten å miste dagpengerettigheter. Dette har ikke vært mulig tidligere. LO har også fått gjennomslag for etableringen av en rekke bransjeprogram, der det nå jobbes iherdig med å finne frem til gode kompetansehevingstiltak. Interessen for kursing blant de permitterte er stor. Bare i for eksempel reiseliv er det om lag 2000 påmeldte, og det er venteliste av interesserte.

De andre bransjeprogrammene opplever også stor interesse for utdannelsestilbudene. Dermed faller argumentet om at permitterte er «lite interessert i å ta vare på eller utvikle sin egen kompetanse» bort.

En annen forskjell i forhold til en vanlig konjunkturnedgang, er at det nå er få jobber å søke seg til fordi mye er nedstengt. Det er dermed uaktuelt for mange ansatte å søke andre jobber, for andre jobber ikke finnes.

DN burde tatt seg tid til å sette seg bedre inn i virkningene av permitteringsregelverket. I en rapport utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet finner Oslo Economics at permittering i en nedgangskonjunktur ser ut til å fremme sysselsetting. Regjeringens egne tall viser dessuten at 9 av 10 permitterte kommer tilbake til arbeidslivet. 8 av 10 tilbake til bedriften de var permittert fra.

Som landets største arbeidstagerorganisasjon er vi vant med å balansere ulike hensyn opp mot hverandre. Innlåsingsargumentet, som DN anfører, er imidlertid lite treffende i dagens krise. Tvert imot har permitteringssituasjonen gitt åpning for å ta igjen et betydelig kompetanseetterslep.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.