Næringsminister Røe Isaksen og Barne- og familieminister Ropstad ber i DN 16. mai finansnæringen skjerpe likestillingsarbeidet. Kritikken bør nyanseres.

Rapporten de viser til beskriver finansbransjen som spennende, dynamisk og nytenkende, med like karrieremuligheter for både kvinner og menn. Innenfor store forretningsområder i bank og forsikring, beskriver rapporten en kjønnsbalansert virkelighet der det fullt mulig å kombinere karriere i finans med familieliv. Her er det bred aksept for familieprioriteringer.

Finansnæringen har lenge jobbet med likestilling- og mangfoldsarbeid. Vi vet at mangfold er lønnsomt. Det gir en større base å rekruttere gode medarbeidere fra, og diversifiserte team er mer kreative. Det skaper mer lønnsomhet enn ensartede team.

Derfor er finansnæringen, etter det vi vet, den eneste som har innført at ansatte som har vært mer enn fem måneder i foreldrepermisjon, automatisk rykker opp ett lønnstrinn.

DNB er et eksempel på en bedrift som også jobber globalt med disse problemstillingene. DNB har ansatte mange steder i verden. Konsernet har innført kjønnsnøytral betalt foreldrepermisjon på minst 20 uker globalt.

Finansnæringen har også samlet seg om en verktøykasse for arbeidet med mangfold og likestilling. Den brukes aktivt av Finans Norges medlemsbedrifter for å jobbe systematisk med disse problemstillingene.

På ett område henger det strukturelle utfordringer igjen. I forretningsområder som kapitalmarked og storkunde følger ikke kundene nødvendigvis norsk døgnrytme, de har ofte forretningsvirksomhet i andre tidssoner. Det styrer arbeidspresset og arbeidstiden, fordi kunden vil ha tette relasjoner. Det gir mye individuelt ansvar til den ansatte og muligheter for resultatbasert avlønning som fører til et konkurranseorientert klima.

Noen bedrifter faser nå ut bonuser nettopp for å bøte på dette.

Bør vi gjøre mer? Ja. Er det lett? Nei.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.