Bankene må få en større del av regningen ved misbruk av BankID, mener DN (lederartikkelen 25. februar). Finansnæringen har ingen ambisjoner om å unndra seg ansvar. Diskusjonen handler om å finne en god balanse i lovverket mellom bankenes ansvar for sikkerhet og det ansvaret den enkelte har for å beskytte sin egen elektroniske signatur.

De aller fleste svindelsakene kjent gjennom mediene skjedde før gjeldsregistrene kom på luften. De vil i stor grad bli stoppet i dag på grunn av gjeldsregistrene alene.

Dernest viser kjente dommer at det er vanskelig å vite om kunden har opptrådt grovt uaktsomt, eller endog bidratt til svindelen, eller om man er et helt uskyldig offer.

Utfordringen som skal løses er tredelt:

  • Uskyldige ofre for svindel skal selvfølgelig ikke få ansvaret for lån opptatt i deres navn.
  • Lovverket må gi forbrukerne et incitament til å passe godt på sin elektroniske id slik at den ikke kan misbrukes av andre. Det bevarer tilliten til elektroniske id-er som er forutsetningen for den svært effektive digitaliseringen vi nå gjør av det norske samfunnet.
  • Lovverket må ikke utformes slik at det inviterer til mer svindel.

Forslaget til Finansavtalelov i 2017 bryter særlig med siste punkt. Det ble foreslått en egenandel, selv ved grov uaktsomhet fra forbrukers side, på 12.000 kroner ved misbruk av ens elektroniske id.

Det er kun ved utvist forsett man kan bli ansvarlig for mer. Det vil i praksis nesten være umulig å bevise forsett hvis kjeltringene har vært litt smarte.

I realiteten innføres det altså en egenandel på svindel på 12.000 kroner. Regningen kommer til syvende og sist til å havne i fanget på lovlydige borgere som må betale mer for sine lån enn de ellers ville gjort.

Finansnæringen har tatt mange grep og stopper mange forsøk på id-tyveri. Disse og nye metoder vil gjøre det om ikke umulig å svindle til seg lån i andres navn, så i alle fall svært vanskelig. Finansnæringen mener at lovverket bør utformes slik at bankene får ansvaret dersom banken ikke har innført gode sikkerhetsmekanismer.

Samtidig må det opprettholdes et krav til forbrukerne om aktsomhet fordi tilliten til elektroniske id bygger på at hver og en av oss hegner om koder og passord.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.