I DN 15. desember skriver Erik Johansen i Finans Norge at bankene har behov for forutsigbare regulatoriske krav, og at Finanstilsynets signaler og tilnærming ikke bidrar til dette.

Johansens utsagn er kanskje ment som en generell karakteristikk av Finanstilsynet. Siden utgangspunktet for kommentaren er DNs dekning av våre vurderinger av bankenes soliditet i siste utgave av Finansielt utsyn, skal jeg begrense denne kommentaren til vurderingene der.

Det er en kjerneoppgave for Finanstilsynet å vurdere risikoen i det finansielle systemet og bankenes kapitalbehov. I Finansielt utsyn viser vi blant annet til systemrisikoen som følger av høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser. Videre understreker vi at god soliditet er avgjørende for bankenes evne til å bære utlånstap og yte lån til kredittverdige kunder i nedgangstider.

Vi skriver følgende om kapitalkravene: «Lettelser i kapitalkravene fra utgangen av 2019 og redusert krav til motsyklisk kapitalbuffer våren 2020 bidro til at bankene gikk inn i pandemien med kapital vesentlig over de regulatoriske kravene. Reduserte kapitalkrav kan føre til at bankens soliditet etter hvert svekkes, noe som vil være uheldig i lys av risikoen i det norske finansielle systemet. Handlingsrommet innenfor det europeiske regelverket bør derfor brukes for å motvirke en slik utvikling.»

Banker må alltid være forberedt på at kapitalkrav kan bli endret. Det felles europeiske regelverket forutsetter blant annet at bufferkravene skal vurderes regelmessig.

Dersom Finans Norge mener at Finanstilsynet skal avstå fra å gi til kjenne vurderinger av finansiell stabilitet og bankenes kapitalbehov for å gi banker forutsigbarhet, er nok det et ønske Finanstilsynet ikke kan innfri.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.