Den høye lønnsomheten og sterke veksten for forbrukslånsbankene er ikke bærekraftig, men jo lenger dette får fortsette, desto større blir problemene som følger med.

Etter mitt syn er de sosiale problemene med de mange enkeltpersonene som ender som gjeldsslaver, det alvorligste. Det finansielle systemet er i dag så robust at det neppe blir store følgeskader om et par forbrukslånsbanker går over ende. Innskyterne der er sikret av Bankenes sikringsfond, som i dag er meget godt kapitalisert.

Jeg har forsøkt å hjelpe personer som har havnet i økonomisk uføre fordi de har tatt opp forbrukslån. Jeg observerte da at det er utrolig enkelt for en långiver å be om namsmannens bistand for å drive inn misligholdte lån.

En venn av meg, pensjonist, som meg, drev frivillig innsats med å hjelpe pensjonister med økonomiske problemer og hadde gjort samme erfaring. Sammen skrev vi for et år siden brev til forbrukerministeren og kulturministeren hvor vi foreslo endringer for å beskytte svake forbrukere. Et spesielt problem er at kredittkort benyttes til innsats på utenlandske pengespill som driver ulovlig her i landet. Ett av forslagene var å gjøre det mindre enkelt for en bank eller et kortselskap som har gitt usikret kreditt, å kreve utlegg – altså sikkerhet – i låntagerens lønn, pensjon eller bolig. Ingen av de to ministre har svart.

Det er gode grunner til at en kreditor skal kunne bruke rettsapparatet – for visse krav, som skatter, erstatningskrav og barnebidrag. Det er ikke opplagt at en kreditor som frivillig har gitt et lån uten noen form for sikkerhet, skal ha rett til å kreve utlegg i lønn for å få dekket sin fordring.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.