I fjor publiserte Dagens Næringsliv en artikkelserie om «The Golden Oldies». Artikkelserien beskrev hvordan hundrevis av eldre mennesker var blitt kontaktet av investeringsrådgivere, og lurt til å investere sparepenger i det som skulle være lukrative eiendomsprosjekter. Ett år etter avsløringene lurer mange på hvordan det går med «The Golden Oldies», og om avsløringene har fått noen konsekvenser for de ansvarlige.

Vi bistår mange av ofrene i «The Golden Oldies»-sakene. Flere av sakene er politianmeldt, men så langt har politietterforskningen stått stille og etterlater et inntrykk av at sakene ikke blir prioritert. De ansvarlige er ikke blitt stilt til ansvar, og det er først og fremst de ressurssterke ofrene som har hatt mulighet til å forfølge sine krav sivilrettslig og fått erstattet tapene de er påført.

I «The Golden Oldies»-sakene er det er begått omfattende lovbrudd. Verdipapirhandelloven har en egen del som heter «Investorbeskyttelse». Her fastsettes det at finansforetak og finansrådgivere skal sørge for at kundens interesser ivaretas på best mulig måte, og at foretaket skal utøve sin virksomhet i tråd med god forretningsskikk. Dette innebærer blant annet at relevant informasjon skal gis i en forståelig form, og at det skal opplyses om risiko forbundet med produktet som selges.

I «The Golden Oldies»-sakene er ikke bare kravene til faglig forsvarlig opptreden og god forretningsskikk i verdipapirhandelloven tilsidesatt. En fellesnevner er at noen har tjent store beløp på å forlede eldre til å betale millionbeløp for det som viser seg å være ulønnsomme prosjekter og til dels rene luftslott.

Sakene er systematiske og målrettede og bør etterforskes som mulige overtredelser av straffelovens bedrageribestemmelse.

Hvem kan holdes ansvarlig?

Pål Sverre Hernæs
Pål Sverre Hernæs
Julie Rønningsdalen Schaanning
Julie Rønningsdalen Schaanning

Brudd på de krav som stilles til investeringsrådgivning kan gi grunnlag for krav mot foretaket, dets eiere, ledelse og ansatte. Ansvarliggjøring av de involverte kan gjøres ved sivilrettslig søksmål eller ved strafferettslig forfølgelse.

Selv om både advokater, takstmenn, forretningsførere og andre rådgivere har vært involvert, har de fleste så langt sluppet unna både erstatningskrav og straff. Dette fordi det kan være vanskelig å knytte ansvar til den enkeltes handlinger når sakene behandles isolert og fordi det kreves både tid og ressurser for enkeltpersoner å forfølge slike krav.

Det er politiet som har mulighet og ressurser til å se sakene i sammenheng, forfølge pengestrømmer og bidra til at ofrene får tilbake pengene sine. Politiet uttalte til Dagens Næringsliv 3. juli i fjor at de var i gang med å gjennomgå anmeldelser i sakskomplekset. Nesten ett år senere har det tilsynelatende skjedd lite. Grunnet sakenes omfang, alvorlighet og organiserte preg, er dette både uheldig og overraskende.

Politiets manglende prioritering innebærer at personene bak virksomheten blir sittende med store gevinster. Dette er ofrenes sparepenger og utgjør i sum antagelig flere hundre millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.