Denne torsdagen er det den internasjonale anti-korrupsjonsdagen. Til tross for flere tiår med global innsats for å bekjempe korrupsjon fører korrupsjon fortsatt til store sosiale og økonomiske tap for samfunnet.

Carine Smith Ihenacho
Carine Smith Ihenacho

Ifølge FN koster korrupsjon hvert år verdensøkonomien anslagsvis opptil 3600 milliarder dollar. Det tilsvarer verdien av mer en to oljefond, og mørketallene er sannsynligvis store.

Dyveke Rogan
Dyveke Rogan

Korrupsjon er naturligvis et stort samfunnsproblem i seg selv, men også et problem for investorer. Som eier i over 9000 selskaper i 70 markeder er det norske Oljefondet eksponert for korrupsjonsrisiko både i enkeltselskaper og i markeder. Det kan påvirke fondets avkastning.

Antikorrupsjon er derfor en av de viktigste utfordringene vi jobber med.

For at vi som investor skal kunne vurdere korrupsjonsrisiko i porteføljen, må selskapene i større grad måle effektiviteten av sine anti-korrupsjonstiltak. Slike målinger må kombineres med større åpenhet rundt resultatene.

Større åpenhet betyr bedre rapportering. I 2020 så vi at omtrent en tredjedel av selskapene vi evaluerte hadde manglende rapportering på antikorrupsjon. Det er ikke godt nok.

For effektivt å kunne bekjempe korrupsjon kreves det en felles innsats. Vi er derfor opptatt av å gå i dialog med selskapene vi er investert i. Sammen med andre aktører, som investorer, sivilsamfunnsorganisasjoner og standardsettere, forsøker vi å bidra til anti-korrupsjonsarbeid på tvers av markeder og sektorer.

Vi mener det er den beste måten vi som investor kan angripe problemet på.

Et eksempel på dette er et bransjeinitiativ vi etablerte i fjor, hvor noen av verdens største legemiddelselskaper har bidratt til å utvikle indikatorer for rapportering om anti-korrupsjonstiltak.

Formålet med dette initiativet er å fremme diskusjon og kunnskap nettopp om hvordan selskaper kan måle effektiviteten av sitt anti-korrupsjonsarbeid.

Et annet eksempel er vår deltagelse i «Extractive Industries Transparency Initiative», som er et globalt initiativ for å forebygge korrupsjon i olje, gass og gruveindustrien.

Korrupsjon kan føre til finansiell, juridisk og omdømmerisiko for selskaper. Det omfattende korrupsjonsnettverket som ble eksponert i tiltalen mot det brasilianske selskapet Petrobras, samt Danske Bank og Swedbanks manglende forebygging av hvitvasking, er eksempler på hvordan korrupsjon og økonomisk kriminalitet kan være ødeleggende for våre aksjonærverdier.

Vi jobber derfor aktivt mot korrupsjon på selskapsnivå.

Det norske Oljefondet forventer at selskapene vi er investert i har retningslinjer og tiltak på plass for å forebygge og håndtere korrupsjon, og at selskapene rapporterer om hvor effektive disse tiltakene er. Disse forventningene danner grunnlaget for den dialogen vi har med selskapene om antikorrupsjon.

Et eksempel på dette er den dialogen vi nå har med selskaper i industrisektoren om korrupsjonsrisiko knyttet til offentlige anbud og kontrakter.

Vi har også løpende dialog med banker vi er investert i om hvordan de vurderer risikoen for hvitvasking og om hvilke tiltak de har gjort for å minske denne risikoen.

Selv om vi observerer en positiv utvikling der mange selskaper forbedrer sine retningslinjer og prosedyrer, er en regelbasert tilnærming ikke nok til å bekjempe korrupsjon.

Selskapene må jobbe for at antikorrupsjon blir en del av selskapskulturen. Vi deltar derfor i et initiativ ledet av Transparency International UK som blant annet har som mål å identifisere hvordan selskaper kan utvikle en kultur hvor det er oppmuntret og forventet å melde fra om korrupsjon.

I et selskap hvor slik kultur er forankret i toppledelsen, vil det naturligvis være lavere risiko for korrupsjon. Det er vanskelig å måle, og ikke minst endre, kulturen i et selskap, men likevel noe vi vil ha sterkere søkelys på fremover i vår dialog med selskapene.

Det norske Oljefondet jobber for økt åpenhet og rapportering blant selskapene vi er investert i internasjonalt, men vi er opptatt av at åpenheten starter her hjemme.

I dag ser vi derfor frem til å markere den internasjonale anti-korrupsjonsdagen med å invitere til et virtuelt seminar hvor vi vil diskutere fondets arbeid med korrupsjonsrisiko sammen med Transparency International Norge, studenter og andre med interesse for temaet.

Vi har løpende dialog med banker vi er investert i om hvordan de vurderer risikoen for hvitvasking og om hvilke tiltak de har gjort

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.