Årets tredje kvartal ga en historisk sterk vekst i våre grønne lån og utgjorde nesten 40 prosent av Kommunalbankens samlede utlånsvekst. Så langt i år er våre grønne lån, som finansierer klimariktige prosjekter i kommunene, det produktet som øker mest.

Økningen skyldes i hovedsak at stadig flere kommuner velger mer klimavennlige investeringer, særlig når de bygger nye bygg.

Utviklingen er gledelig, men om vi skal ha en reell sjanse for å nå de nasjonale målsettingene om et lavutslippssamfunn med 80–90 prosent lavere utslipp i 2050, burde langt flere offentlige prosjekter som iverksettes i år være grønne. Bygninger som skolebygg eller sykehjem har en forventet levetid på 40–60 år, og det anslås at 70–80 prosent av byggene som vil brukes i 2050 allerede er bygget. Vi har med andre ord ingen tid å miste, prosjektene fremover må være så klimavennlige som mulig – både når det gjelder energi, materialbruk og utslipp fra byggeplass.

Gjennom våre grønne lån med renterabatt ønsker vi å være en pådriver for at flere og mer ambisiøse grønne investeringer gjennomføres og at kommunene lykkes med overgangen til et lavutslippssamfunn.

Gevinstanalyser av grønne offentlige anskaffelser viser at en merkostnad på i snitt seks prosent kan utløse en gjennomsnittlig utslippsreduksjon på 70 prosent. Det bør hverken kommunene eller storsamfunnet ha råd til å takke nei til. Grønne lån fra Kommunalbanken og støtte gjennom Enova eller Klimasats kan gjøre det enda lettere å velge klimariktig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Olav Thon handler selv på nett, og har ett råd til småbyer i Norge som mister handel
Eiendomsinvestoren åpnet torsdag kjøpesenter i Ålesund.
01:15
Publisert: